Sökning: "Reddit"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Reddit.

 1. 1. ”Gratis sex skulle också vara ganska coolt ’TBH’ men kärlek är bättre antar jag”. En netnografisk studie om incels syn på sin livssituation och gemenskapen på incel-forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Vårhall; Hanna Öst; [2021-01-13]
  Nyckelord :backstage; Bourdieu; classification struggles; frontstage; Goffman; incel forum; incels; involuntary celibacy; labeling theory; netnography; outsiders; stigma; symbolic interactionism;

  Sammanfattning : Previous research and medial narratives often present incels as a violent outcastgroup. The involuntary celibates are rarely looked at as individuals, but as ahomogenous mass which implicitly is equated with terrorism. After being partlyshut out of the internet forum reddit, incels created their own exclusive forums. LÄS MER

 2. 2. ''This is the way'' : En kritisk diskursanalys om deltagande fans i en populärkulturell subreddit

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Yosef Newton; [2021]
  Nyckelord :Transmedia; Intertextuality; Participatory Culture; Collective Intelligence; Fandom; Identity;

  Sammanfattning : Star Wars has since its initial release in 1977, become a pop cultural phenomenon. In the beginning of the franchise, it only consisted of films. Now, almost 40 years later the franchise has become a multimedia experience with many produced spin-offs over the years, such as The Mandalorian (2019). LÄS MER

 3. 3. En formell titt på informell svensk historia - en analys av populära internationella forums brukande av svensk historia genom internet memes

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Simon Torffvit; [2021]
  Nyckelord :Sverige; Svensk; Historia; Sweden; Swedish; History; Popular; Populära; Populär; Meme; Memes; Internetfenomen; Internetmeme; Internetmemes; International; Forums; Sociala medier; Sociala; Medier; Bild; Bilder; Analys; Kvalitativ; Social media; Social; Media; Reddit; Facebook; Twitter; Instagram; Historiebruk; Bildanalys; Use of history; Picture; Image; Analysis; Vikingatiden; Vikings; Stormaktstiden; Sabaton; Karl XII; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som huvudsakliga frågeställning att besvara frågan om hur svensk historia gestaltas och brukas i populära memes på internationella forum, och varför den gestaltas och brukas på dessa sätt. Uppsatsen kommer fram till att den mest förekommande aspekten av svensk historia är vikingatiden, följt av 1900-talets utrikespolitik, stormaktstiden och kontemporär svensk kulturhistoria. LÄS MER

 4. 4. Världen bortom boken : marknadsföring, deltagarkultur och Game of Thrones

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Annie Hallworth; Lilian Newman; [2021]
  Nyckelord :Publishing studies; adaptation; transmedial worlds; marketing; fans; social media; Facebook; Reddit; paratexts; Game of Thrones; förlag; marknadsföring; sociala medier; paratexter; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The age of digital and social media has completely changed how books are marketed, in which format they are consumed and where readers talk about them. Book adaptations are becoming a norm and thus the book market must adapt to the digitalisation as well as the consumers’ behaviours. LÄS MER

 5. 5. Antifeministiska röster i en digital tid : Kollektiv identitet i ett misogynt forum på Reddit

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elisa Lindström; [2020]
  Nyckelord :Collective identity; Antifeminism; Reddit; Counterpublics;

  Sammanfattning : This study aims to gain further knowledge in the formation of collective identity inside a group on the discussion platform Reddit. Taking a particular focus on the antifeminist subreddit Men Going Their Own Way. The group has been approached using observational methods. LÄS MER