Sökning: "Reddit"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Reddit.

 1. 1. Hur arbetar Tesla för att nå ut till sin publik?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Kandefelt; Henrik Thystrup Svantesson; Martin Wesström; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; Retorik; Brand Community; Tesla; Marknadsföring; Social media; Rhetoric; Marketing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title:​ How is Tesla reaching their audience? Seminar date:​ 31 may 2018. Course:​ FEKH29, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points Authors:​ Andreas Kandefelt, Henrik Svantesson and Martin Wesström. LÄS MER

 2. 2. Papegojornas ekokammare : En argumentationsanalys av kommentarer på Reddit

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jesper Lindahl; [2018]
  Nyckelord :argumentation theory; echo chamber; confirmation bias; biased assimilation; selective exposure; Reddit; social media; argumentationsanalys; ekokammare; konfirmeringsbias; selektiv exponering; Reddit; sociala medier;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur diskussioner på ekokammare ser ut i sociala medier. Mer specifikt undersöks kommentarsfälten i två olika länkar från den sociala länkaggregatorn Reddit och underforumet /r/Politics. LÄS MER

 3. 3. Is gay advertising out of the closet? A look into how explicit and implicit marketing is perceived by consumers.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kevin Owusu; Terry Mathenge; [2017]
  Nyckelord :gay; LGBT; lesbian; -marketing; explicit; implicit; content analysis; netnography; Business and Economics;

  Sammanfattning : Research Purpose: This study aims to provide insight into the consumer perceptions of explicit marketing towards LGBT consumers. Furthermore, it examines the current status of implicit gay marketing Methodology: Triangulation was adopted combining both content analysis and netnography to qualitatively analyse consumer perceptions from three different perspectives. LÄS MER

 4. 4. Dynamic In-Game Advertising : How important is it that ads are dynamic and capable of changing?

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ludvig Hansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the media habits of both men and women have changed new ways of delivering advertising have become available, and among these new methods is in-game advertising, and from in-game advertising a new form of game advertising grew: dynamic in-game advertising. Dynamic in-game advertising is simply in-game advertising that is capable of changing the content it displays. LÄS MER

 5. 5. Accelerating from Zero to Global Hero : A Multiple-Case Study of Accelerators promoting Participants to become Born Globals

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Björn Eberhardt; Fabian Hörst; [2017]
  Nyckelord :accelerator; born global; entrepreneurship; startup; participant; globalization; incubator; global development;

  Sammanfattning : In recent years, accelerators have gained increasingly attention due to their numerical growth, geographic dispersion, and growing numbers of participants they have worked with. Uber, Airbnb, Dropbox or Reddit – they have not only been participants of accelerators, but they can also be identified as ‘Born Globals’ according to the definition used throughout this thesis. LÄS MER