Sökning: "parental order"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden parental order.

 1. 1. Kvinnligt och manligt företagande : lantbrukarnas syn på olikheter och möjligheter i de gröna näringarna

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Cecilia Olander; Hanna Broo; [2020]
  Nyckelord :företagande; kvinnligt; manligt; gröna näringarna; genus; obetalt arbete; föräldraledighet; entrepreneur; female; male; agriculture; gender; un-paid work; parental leave;

  Sammanfattning : De gröna näringarnas roll i samhället är viktig. Branschen bidrar med sysselsättning för hundratusentals människor, producerar livsmedel, bränsle, energi, biologisk mångfald, öppna landskap och ger chans till liv i hela Sverige. LÄS MER

 2. 2. Omyndig, men straffmyndig - En analys av den straffrättsliga påföljdsbestämningen för unga lagöverträdare mellan 15 och 17 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Heikkinen; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; barnrätt; barnkonventionen; the convention on the rights of the child; kritisk rättspositivism; critical legal positivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den som är yngre än 18 år stadgas vara omyndig enligt gällande rätt, men den som är 15 år gammal kan bli föremål för straffrättsliga påföljder om den begått ett brott. Enligt gällande rätt bör dock straffrättsliga påföljder dömas ut mycket restriktivt när lagöverträdare är mellan 15 och 17 år, eftersom vårdande åtgärder angetts erhålla företräde. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga chefer i föräldraskap och yrkesliv : En kvalitativ studie om hur kvinnliga chefers föräldraskap och yrkesliv samverkar med varandra

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sofia Pham; Tove Franzén Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Motherhood; female manager; career; parental leave; parenthood; Moderskap; kvinnliga chefer; karriär; föräldraledighet; föräldraskap;

  Sammanfattning : The aim of our study was to investigate how women in management positions experience the relationship between parenthood and their careers. We also wanted to study how these women experienced expectations from society on parenting in relation to their careers. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som främjar respektive hindrar nollseparation mellan barn och förälder under neonatalperioden enligt vårdpersonal : En enkät- och litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Johanna Shamloo-Genberg; Sofia Lange; [2020]
  Nyckelord :Zero separation; Attitudes of healthcare staff; Convention on the Rights of the Child; Neonatal unit; Newborn baby; Nollseparation; Vårdpersonalens inställning; Barnkonventionen; Neonatalavdelning; Nyfött barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prematurfödda eller sjuka nyfödda barnet som vårdas på neonatalavdelningar utsätts regelbundet för separationer från sina föräldrar trots att forskning visar på en mängd negativa konsekvenser för både barnet och föräldern till följd av separationen. Syfte: Att undersöka vårdpersonalens inställning till nollseparation och vilka faktorer som främjar respektive hindrar nollseparation mellan barn och förälder under den neonatala perioden. LÄS MER

 5. 5. What´s the ‘problem’ represented to be? : An intersectional, critical WPR policy analysis on the preparatory work and government bill from the Swedish government regarding changes to the parental leave policy

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Frida Jaeger Tronde; [2020]
  Nyckelord :Parental leave policy; intersectionality; WPR approach; gender equality;

  Sammanfattning : The aim with this case study was to do an intersectional, critical WPR (What’s the ‘problem’ represented to be) policy analysis of the Swedish governments preparatory work and government bill to achieve a more even distribution of parental leave between parents. In order to analyse the material, I used Carol Bacchi´s critical WPR approach to policy analysis. LÄS MER