Sökning: "vision arbete"

Visar resultat 11 - 15 av 446 uppsatser innehållade orden vision arbete.

 1. 11. Arbetet med e-hälsa och digitalisering inom sjukvården i Region Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Julia Bällstav; Elvira Bokström; [2019]
  Nyckelord :Region Uppsala; Vision E-hälsa 2025; E-hälsa; Digitalisering; Motivation;

  Sammanfattning : E-hälsa och digitalisering blir allt mer en självklar del inom vården då samhället digitaliseras mer och mer. Regeringen har satt upp en vision om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda e-hälsa och digitaliseringens möjligheter år 2025; Vision e-hälsa 2025. LÄS MER

 2. 12. Hållbarhetsarbete på operativ nivå i en livsmedelskoncern - Vad görs och varför?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Miranda Björkefelt; Ebba-Lotta Granbom H.; Johanna Stegborg; [2019]
  Nyckelord :Sustainability work; Operational level; Management tools; Stakeholder theory; Legitimacy theory; Hållbarhetsarbete; Operativ nivå; Styrverktyg; Intressentteorin; Legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Hållbarhetsarbete blir allt viktigare för organisationer att ta hänsyn till för att möta intressenters krav och för att få legitimitet i samhället. Då hållbarhetsarbetet påverkar många delar av organisationen är det viktigt att arbetet integrerar alla dess delar. LÄS MER

 3. 13. Transformellt ledarskap i DevOps-team: Ett kollektivt ansvar mot en förbättrad slutprodukt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Eric Magnusson; Julia Trulsson; [2019]
  Nyckelord :DevOps; Transformellt ledarskap; DevOps-team; Business and Economics;

  Sammanfattning : Slutanvändare förväntar sig idag snabba och kontinuerliga förändringar. De traditionella avdelningarna, utveckling och drift, har länge varit uppdelade vilket har bidragit till att flaskhalsar har uppstått vid utrullning av nya funktioner. LÄS MER

 4. 14. Unga mäns riskbeteende i trafiken

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Kajsa Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Trafik; risk; olyckor; genus; förebyggande åtgärder; riskbeteende; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During decades men, and especially young adults, have been overrepresented in statistics for traffic accidents. It is known that this trend is linked to men’s riskier behaviour when driving. Sweden has a zero vision (Nollvisionen), which states that no one should die or be seriously injured in traffic and is applied for all road safety work. LÄS MER

 5. 15. Dynamic Analysis of Sinusoidal, Random and Shock Vibration according to Launch Environment for Small Spacecraft Development to Asteroid 2016-HO3

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Akhsanto Anandito; [2019]
  Nyckelord :spacecraft; resonance frequency; sinusoidal; random vibration; shock; FEM; rymdfarkoster; resonansfrekvens; sinusformad; slumpmässig vibration; chock; FEM;

  Sammanfattning : The investment of space commerce is skyrocketing and it is predicted to be a nascent business in the future. The spacecraft demand has been growing not only for NASA and other space agency’s mission but also collaboration business between small space industries, academia, and scientific community. LÄS MER