Sökning: "PCG"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet PCG.

 1. 1. Interactive Ecosystem Simulator

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JOHAN ATTERFORS; CARL HOLMBERG; ALEXANDER HUANG; ROBIN KARHU; BRAGE LAE; ALEXANDER LARSSON VAHLBERG; [2021-09-07]
  Nyckelord :Ecosystem; Simulation; Unity; AI; ML; RL; ABM; GA; PCG; Welford;

  Sammanfattning : As ecosystems are complex domains, both analytical and computer-aided modelscan aid in gaining insights about their dynamics. One such computer-aided modelis the concept of ecosystem simulation. This project aims to build an interactiveand visual ecosystem simulation in the Unity game engine. LÄS MER

 2. 2. Spelutveckling med ML : Skapandet av en space shooter med Unity ML Agents toolkit och speldesign koncept

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Simon Wikström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A.I is growing rapidly within lots of industries and the gaming industry is no exception, ranging from reusable A.I brains and behaviours to procedural generated content (PCG) and more. Most often the A. LÄS MER

 3. 3. Mixed-initiative Puzzle Design Tool for Everyone Must Die

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Viktor Rörlien; Nils Brundin; [2021]
  Nyckelord :Procedural Content Generation; PCG; Mixed Initiative; Mixed Authorship; Puzzle; Video Game; Progressive Content Generation Approach; Everyone Must Die;

  Sammanfattning : The application of PCG to generate puzzles offers great value since their replayability is severely limited, requiring any game that employs them to produce many different puzzles. In this paper we propose a modified version of the progressive content generation approach to function as a mixed-initiative system, to create puzzles for the novel partially physics-based game \textit{Everyone Must Die}. LÄS MER

 4. 4. PGG - Processuell Grottgenerering : En jämförelse mellan Cellulär Automat, Random Walk och Perlin Noise

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Filip Antonijevic; [2021]
  Nyckelord :procedurel generation; caves; cellular automata; random walk; Perlin noise; comparative study;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöktes processuell generering med tre algoritmer i syfte att skapa grottliknande banor och utvärdera kriterier baserat på eftertraktande egenskaper gällande tid, storlek, variation och pålitlighet. Algoritmerna är cellulär automat, random walk och Perlin noise. LÄS MER

 5. 5. Att införa Nationell palliativ vårdplan, ett förbättringsarbete för att åstadkomma ökad livskvalitet för personer i livets slutskede på ett kommunalt korttidsboende : En kvalitativ intervjustudie om hur cheferna agerade och upplevde införandet av NVP

  Master-uppsats, Jönköping University/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Helene Yxhammar Jasbetz; [2021]
  Nyckelord :Culture; leadership; structure; systematics; quality improvement; Ledarskap; kultur; kvalitetsförbättring; struktur; systematik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Internationell forskning visar behov av att studera och utvärdera evidensbaserade palliativa vårdplaner för patienter i livets slutskede. I Sverige behövs en ökad kunskap om vården och hur man kan ta reda på varje persons individuella behov och önskemål. LÄS MER