Sökning: "författaren"

Visar resultat 11 - 15 av 1750 uppsatser innehållade ordet författaren.

 1. 11. Sanning eller ej, det är frågan... : En diskussion omkring hur autenticitet gestaltas i Tara Westovers självframställning Allt jag fått lära mig.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ida Cardesjö; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Discussions about whether self-portrayals should be under non-fiction or fiction is an issuethat has engaged many through the decades. They often end up in the non-fiction literature,precisely because it is not fictional, it’s fact. But is it really possible to say that what can beread in a self-presentation is authentic facts? It's not possible. LÄS MER

 2. 12. Orsaker till att små IT-projekt kan misslyckas : En intervjustudie kring fyra misslyckade små ITprojekt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Grigori Safarjan; [2021]
  Nyckelord :IT-projekt; misslyckat små IT-projekt; projektledare; krav; projektgrupp; projektplan; ledningsgrupp; användarmedverkan.;

  Sammanfattning : IT-projekt bedrivs åt organisationer som har beställt det och förväntar sig ett lyckat utfall. Mendet händer att IT-projekt misslyckas. Vad som orsakar att ett IT-projekt misslyckas beror påprojektets karaktär. Majoriteten av de projekt som klassats misslyckat berör stora IT-projekt. LÄS MER

 3. 13. Distansundervisning på gymnasiet i företagsekonomi

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cesar Mirzaei langroodi; [2021]
  Nyckelord :Distansundervisning fjärrundervisning onlineundervisning;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker huruvida fyra behöriga lärare på olika svenska gymnasium samt tvåelever på ekonomiprogrammet upplever distans och fjärrstudier med fokus på ämnetföretagsekonomi. Genom en kvalitativ undersökning vill författaren få fram effektiva didaktiskaverktyg som likställer och jämför distans och fjärrundervisning med den traditionella undervisningeni ett klassrum. LÄS MER

 4. 14. Ledarskapets betydelse : En kvalitativ studie om ledarens syn på delaktighet och kommunikation i förbättringsarbetet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Agron Kadrija; [2021]
  Nyckelord :Total Quality Managment; the cornerstone model; continuous improvement; participation; leadership; leadership styles.; Offensiv kvalitetsutveckling; hörnstensmodellen; ständiga förbättringar; delaktighet; ledarskap; ledarskapsstilar;

  Sammanfattning : Vad som kännetecknar ett bra ledarskap har intresserat människor i alla tider. För att kvalitetsarbetet ska förbli framgångsrikt krävs det ett starkt och engagerat ledarskap för att åstadkomma en kultur avseende kvalitetsutveckling. LÄS MER

 5. 15. JASSÅ, DU BOR SÅ HÄR! : En uppsats om påverkan valet av bostad gör på medborgarskapet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Colin Keijser; [2021]
  Nyckelord :Citizenship; Residential type; Medborgarskap; Bostad; Bostadstyp; Sverige;

  Sammanfattning : Enligt gällande svenska lagstiftning ska det allmänna arbeta för ett delaktigt och jämlikt samhälle. Det är ett välkänt faktum inom statsvetenskapen att bostadsområden påverka individers medborgarskap samt kan påverka om individen inkluderas eller exkluderats av samhället. LÄS MER