Sökning: "konstnärlig process"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden konstnärlig process.

 1. 1. Konstnärligt svängrum – en skildring av skapandets förutsättningar i inzoomat och utzoomat perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Corinne Dominique; [2021-09-28]
  Nyckelord :kompositör och musiker; komposition och koreografi; allkonstverk; choreomusicology; musicking; kombinerade konstformer; skapandemetoder; konstmusik; populärmusik;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att identifiera och diskutera förutsättningar för skapande med utgångspunkt i två perspektiv: ett konstnärligt samarbete inriktat mot komposition och koreografi, och ett större perspektiv på komponerande inom institutionella, kulturella och ideologiska narrativ. Det första, inzoomade perspektivet inbegriper frågor om samarbetet; hur konstformerna förhåller sig till varandra samt hur skapandets förutsättningar ser ut i processen. LÄS MER

 2. 2. Konsten att förvalta en musikalisk idé – en undersökning av olika kompositionsmetoder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Klara Goliger; [2021-09-27]
  Nyckelord :komposition; låtskrivande; metod; skapande; konstnärlig process;

  Sammanfattning : Detta arbete ämnar undersöka olika kompositionsmetoder. Till grund för utforskandet ligger intervjuer med tre yrkesverksamma kompositörer/låtskrivare verksamma inom olika genrer. Under samtalen har de fått redogöra för hur deras process ser ut, från första impuls till färdig produkt. LÄS MER

 3. 3. Konsten att samtala om pornografi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Isabelle Pedone; [2021]
  Nyckelord :Pornografi; konst; samtal; representation; blicken;

  Sammanfattning : Denna studie är en undersökning om vad vi har för möjligheter att genom konst skapa samtal om pornografi med unga. Många lärare upplever en kunskapsbrist i hanteringen av frågor som rör pornografi och saknar konkreta pedagogiska strategier på hur kommunikation inom detta område ska behandlas. LÄS MER

 4. 4. Klimatet, vår viktigaste berättelse : den (o)hållbara scenkonsten

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för scenkonst

  Författare :Annika Bromberg; [2021]
  Nyckelord :scenkonst; teater; kostymdesigner; scenograf; hållbarhet; klimatomställning; case study; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Denna undersökning har som övergripande syfte att undersöka vilka möjligheter scenografer och kostymdesigners har för att kunna arbeta med hållbarhet inom scenkonst. Studien fokuserar på att undersöka vilka konkreta verktyg scenkonstnärer, institutioner och branschorganisationer har till sitt förfogande idag och hur ett strategiskt hållbarhetsarbete kan läggas upp. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsutveckling i en danskonstnärlig process : praktiknära studie av design i ett skapandeprojekt på gymnasiet

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Lena Dahlqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis ser man att designen fungerar ändamålsenligt för ett skapandeprojekt i relation till Skolverkets kunskapskrav och att begreppet konstnärlig process genomförs på ett gestaltande sätt. Själva begreppet konstnärlig process tydliggörs eller medvetandegörs inte verbalt i så stor utsträckning annat än i projektets början, men lärprocessens utformning som ett projekt kan kroppsligt vara en konkretisering av en konstnärlig process. LÄS MER