Sökning: "trust"

Visar resultat 11 - 15 av 5737 uppsatser innehållade ordet trust.

 1. 11. Fisketurism på Åland : en undersökning av möjligheter och svårigheter för en växande verksamhet inom naturturismen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tora Jonsson; [2022]
  Nyckelord :fisketurism; naturturism; Åland; handlingsutrymme; socialt kapital; allmänning;

  Sammanfattning : Den här masteruppsatsen inom ämnet landsbygdsutveckling syftar till att undersöka vilka möjligheter och svårigheter entreprenörer inom fisketurism på Åland upplever att de möter i sina verksamheter. Den ämnar också undersöka hur de agerar för att förvalta och hantera de möjligheter och svårigheter de möter. LÄS MER

 2. 12. Increasing Trust in Software by Synthesizing Property-based Tests from Existing Unit Tests : A study on the expansion of existing test suites through the creation of property-based tests via invariants inferred from existing example-based unit tests

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Richard Uggelberg; [2022]
  Nyckelord :Software Testing; Software Engineering; Test Improvement; Property-based Testing; Invariant Detection; Mjukvarutestning; Mjukvarukonstruktion; Testförbättring; Egenskapsbaserad Testning; Invariantdetektion;

  Sammanfattning : Many software projects include an extensive suite of example-based unit tests. The examples in the test suite can be used as an implicit specification of the behavior of the software. Inferring invariants from these examples may aid in the creation of property-based tests. LÄS MER

 3. 13. I tidningen stod det att hundratals barn far illa när socialtjänsten gör fel- En kvantitativ studie som undersöker allmänhetens tillit till socialtjänstens arbete med barn och unga i förhållande till hur myndigheten framställs i media.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Steneros; [2022]
  Nyckelord :Trust; Attitudes; Social services; Social work; Media; Mass media; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay aims to examine the public’s trust in the social service’s work with children and young people and whether it is possible to find a connection between the trust and the media as a source of information. The study is based on a quantitative approach in the form of a questionnaire study shared through the digital forum Facebook. LÄS MER

 4. 14. Women's perceived security in shared autonomous vehicles : The impact of identifying co-passengers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emma Sundin; [2022]
  Nyckelord :Shared Autonomous Vehicles; Ride-sharing; Women s Security; Trust; User Authentication; Mobility;

  Sammanfattning : The present thesis aims to establish ideas and technical solutions that can have a positive impact on women's perceived safety while traveling in autonomous vehicles, made for sharing with strangers. The method follows the Design Thinking model which contributes to a user-centered design approach. LÄS MER

 5. 15. Business in transit: Entrepreneurship and integration of Syrian refugees in Jordan and Turkey. A qualitative comparative study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Ghadeer Hussein; [2022]
  Nyckelord :Integration; Syrian Refugees; Entrepreneurship; Refugee Effect; MENA region; Transit countries; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Syrian crisis has forced around five million Syrian refugees to flee their homes and cross the borders to seek asylum in other countries. Most of those refugees live in neighbouring countries, and their only viable option is local integration and full participation in the economic and social life in the host countries. LÄS MER