Sökning: "Welfare"

Visar resultat 1 - 5 av 4462 uppsatser innehållade ordet Welfare.

 1. 1. JAG HAR JU EN KOMPETENT PERSONALGRUPP MEN VI NÅR INTE MÅLET Hur handlingsutrymme, nya utmaningar i målgruppen och personalens kompetens påverkar första linjens chefer inom LSS- och SoL-boenden i Göteborgs Stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lars Cronstaaf; Robin Tuomi; [2023-01-02]
  Nyckelord :discretion; competence; first-line; managers; standardization; organizational conditions; bureaucratisation; LSS; assisted housing;

  Sammanfattning : The Swedish law LSS (The law on support and service for certain disabled) includes the right of assisted housing for the target groups to which the law relates, and is regulated by the National Board of Health and Welfare. The regulations include formalized competence requirements when employed in such assisted housing. LÄS MER

 2. 2. Får vi be om största, möjliga prioritering : En scoping review om samhällets beredskap för äldre personer med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Rickard Eklöf; [2023]
  Nyckelord :Elderly; alcohol problems; legislation; ageism; deficiencies; Äldre; alkoholmissbruk; lagstiftning; ålderism; brister;

  Sammanfattning : In recent years, it has been reported about an increasingly large aging population and that the substance abuse problem has increased for people over the age of 65. Despite this, there are no specific guidelines for older people with addiction problems. LÄS MER

 3. 3. Om jag bara kan plantera någonting litet positivt hos ett barn eller en familj

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mia Nordqvist; Louise Kronqvist; [2023]
  Nyckelord :Social work; social secretary; social worker; child welfare; workload; Social Sciences;

  Sammanfattning : For many years, high staff turnover and difficulties in recruiting social workers have been reported in social services in general but particularly in child welfare. Previous studies have shown that giving social workers adequate social support is important in getting them to maintain their job commitment and remain at the workplace. LÄS MER

 4. 4. "Jag vill, men det går inte" -En studie om äldres uppfattningar kring sina möjligheter till självförverkligande på vårdboende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sabina Widerberg; Mathilda Meijer Hermodsson; [2023]
  Nyckelord :self-actualization; elderly; nursing home; självförverkligande; äldre; vårdboende; Social Sciences;

  Sammanfattning : Self-actualization is a concept descriptive of when a person- through self-determined activities and realizations of one's highest potential- can live a meaningful life. This study aims to investigate whether elderly welfare users living in nursing homes in Sweden consider self-actualization to be possible to achieve or not. LÄS MER

 5. 5. Yrkesrollen alla har åsikter om och tror sig kunna göra bättre själva : En kvantitativ studie om social och arbetsrelaterad self-efficacy hos barnhandläggare inom svensk socialtjänst.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sabina Östling; Zandra Steffert; [2023]
  Nyckelord :Self-efficacy; social worker; work environment; child welfare and social worker within child welfare.; Self-efficacy; barnavårdsutredningar; socialtjänsten; arbetsmiljö samt socialsekreterare.;

  Sammanfattning : The working environment in social services has long been talked about. Recently, the working environment of child case workers has been in particular focus on the basis that it is difficult to retain and recruit new staff for this profession. LÄS MER