Sökning: "Emelie Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden Emelie Karlsson.

 1. 1. Effekten av en vegansk måltid på postprandiell utsöndring av GLP-1 hos individer med diabetes typ 2 - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nathalie Bäck Jonsson; Emelie Grönvall; [2020-07-02]
  Nyckelord :diabetes typ 2; nutritionsbehandling; vegan; växtbaserad; vegankost; GLP-1; inkretiner; postprandiellt.; type 2 diabetes; nutritional therapy; vegan; plant-based; vegan diet; GLP-1; incretins; postprandial.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekten av en vegansk måltid på postprandiell utsöndring av GLP-1 hos individer med diabetes typ 2 – En systematisk översiktsartikelFörfattare: Nathalie Bäck Jonsson och Emelie GrönvallHandledare: Therese KarlssonExaminator: Klara SjögrenProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition 15 hpDatum: 2020-05-25Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom med stora hälsokonsekvenser. Livsstilsfaktorer som övervikt, fysisk inaktivitet och ohälsosamt ätande är stark kopplat till sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. THE BACKLASH THEORY: A REASON FOR POLITICAL CONCERN OR FAKE NEWS?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :backlash; public opinion; American Muslims; survey experiment;

  Sammanfattning : The contested backlash phenomenon assumes that changes to the status quo in favor of minorities will be met with resistance and resentment from majority groups. However, previous research has yielded ambiguous results. This has resulted in a continuous confusion regarding if, when and how backlashes occur. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av flaskhalsar på ett pappersbruk : En tidsstudie på produktionsavdelningens förpackningsmaskiner.

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Emelie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :paper mill; time studies; bottle necks; Lean; tidsstudier; tidsstudie; produktion; produktionsavdelning; Nordic Paper; pappersbruk; flaskhalsar;

  Sammanfattning : För att Nordic Paper Seffle AB i framtiden ska kunna utöka sin produktion eller byta ut nuvarande komponenter behöver de grunda sina beslut i fakta. På produktionsavdelningen finns idag varken dokumenterad cykeltid eller aktiviteter noterade för deras tre förpackningsmaskiner. LÄS MER

 4. 4. ”Hur gör jag världen mer begriplig för eleverna?” : En analys av diskussioner om estetiska lärprocesser i fritidshemmet i pedagogiska tidskrifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Emelie Edlund; Karin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; motivation; kreativitet; lärande och påverkan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur samtalet om estetiska lärprocesser i fritidshemmet förs i pedagogiska tidskrifter. Tidskrifterna som studien utgår från är Tidningen grundskolan, Pedagogiska magasinet, Skolvärlden, Lärarnas tidning och Fritidspedagogik. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att leva med genmutation BRCA 1 och/eller BRCA 2 som ger ökad risk för bröst- och ovarialcancer

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emelie Karlsson; Mitereme Saljii; [2020]
  Nyckelord :BRCA1; BRCA2; Genetik; Kvinnor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor som är bärare av BRCA 1 och/eller BRCA 2 löper en stor risk att drabbas av bröst- och ovarialcancer under sina unga år. Genmutationen är ingen sjukdom som syns med blotta ögat, trots det lämnar den de drabbade kvinnorna i situationer som är svåra att hantera själv. LÄS MER