Sökning: "hästar och aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden hästar och aktivitet.

 1. 1. The effect of insect bite hypersensitivity on the movement activity and behaviour of the horse

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Denise Marklund; [2019]
  Nyckelord :pruritus; itching; IceTag; accelerometer;

  Sammanfattning : It is well known that IBH in horses causes itching which in turn can lead to open wounds. The suffering and pain related to an open wound is relatively obvious, but less is known about how itching affect the welfare in the horse. LÄS MER

 2. 2. Equiband – påverkar det rörelsesymmetrin hos häst? : en cross-over studie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Matilda Johansson; Emelie Schmidt; [2019]
  Nyckelord :equiband; rörelsesymmetri; bålstabilitet; bålmuskulatur; häst;

  Sammanfattning : Hos häst är hälta och ryggsmärta en stor anledning till försämrad prestation. Även hos människa är ryggsmärta och speciellt smärta i ländrygg ett stort problem. Studier på människa tyder på att bålstabilitet är av betydelse för dynamisk stabilitet av rygg och bäcken, samt prestation och hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Faecal K+/Na+ ratio in lame horses and horses with a symmetric motion pattern at trot : a potential biomarker for osteoarthritis?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Nina Alveheim Känsälä; [2018]
  Nyckelord :horse; osteoarthritis; K Na ratio; faeces; biomarker;

  Sammanfattning : Osteoarthritis (OA) is the most common reason for lameness in horses and is related to chronic pain. The disease is both costly for the horse owner and a welfare issue for the horse and a common cause for horses being culled. LÄS MER

 4. 4. Kaninens mag-tarmhälsa och den fysiska aktivitetens inverkan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Juli Arvidsson; Emma Henriksson; [2018]
  Nyckelord :kanin; fysiologi; anatomi; gastrointestinala sjukdomar; fysisk aktivitet; inhysing;

  Sammanfattning : Kunskap inhämtad tidigare under utbildningen väckte frågan om en positiv inverkan av fysisk aktivitet både som prevention och behandling av icke infektiösa gastrointestinala störningar hos kanin. Detta eftersom kaniners mag-tarmsystem i mycket liknar hästars, och för hästar är motion en vedertagen behandling vid exempelvis kolik. LÄS MER

 5. 5. Hästhållarens val av strömaterial

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Christoffer Nyman Myr; Paulina Skantz; [2018]
  Nyckelord :strömaterial; egenskaper; liggbehov;

  Sammanfattning : The knowledge about the horse natural needs, such as feeding and resting with support for the head, is necessary for the horse keeper to be able to make the right choices about bedding material when holding horses. However, it was not known how the Swedish horse keeper´s think about their choice of bedding material and if the natural behavior of the horse was an important parameter when choosing. LÄS MER