Sökning: "glukos"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet glukos.

 1. 1. Produktion av polyhydroxialkanoater (PHA) med Bacillus megaterium

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Shahdokht Arab Goueini; [2021]
  Nyckelord :Bacillus megaterium; biopolymerer; polyhydroxialkanoater; polyhydroxibutyrat;

  Sammanfattning : Plastproduktionen och användningen av plast ökar varje år i hela världen och detta är ett av världens största problem. Plaster är ett svårnedbrytbart ämne och processen kan ta hundratals år. Detta leder i sin tur till att plastackumuleringen orsakar skadlig påverkan på klimat, miljö och människor. LÄS MER

 2. 2. Hur ser framtidens behandlingsmetod ut för personer med diabetes typ 2? : Effektivitet av dualpeptiderna: ''LY3298176'' och ''RG7697'' 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Bjondina Salihu; [2021]
  Nyckelord :Type 2 diabetes; dualpeptides; HbA1c; weightloss; Diabetes typ 2; dualpeptider; HbA1c; viktminskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2040 beräknas det finnas 642 miljoner diabetespatienter i världen. Sjukdomen leder till många komplikationer som kan bli allvarliga och har en negativ effekt på livskvalitén hos diabetespatienterna. Den mest förekommande av alla diabetesformer är diabetes typ 2. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av blodsockermätarna Accu-Chek Aviva och gPet PLUS för kattprover

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Kajsa Witthuhn; [2021]
  Nyckelord :diabetes mellitus; portabel blodglukosmätare; metodjämförelse; validering;

  Sammanfattning : Det är viktigt att koncentrationen av glukos i blodet hålls inom snäva gränser. Vid mätningar av koncentrationen av blodglukos (BG) tros resultatet kunna variera beroende på ett antal faktorer, exempelvis om mätningen utförs på venöst eller kapillärt blod. Diabetes mellitus är idag en av kattens vanligaste endokrina sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av natrium-resultat mellan patientnära instrument (GEM Premier 5000) och central laboratoriet instrument (Advia Chemistry XPT) på Universitetssjukhus Örebro. Finns det signifikant skillnad?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jader Alfredo Bonilla Guerrero; [2021]
  Nyckelord :Advia Chemistry XPT; GEM Premier 5000; Point of care analyzer; central laboratory analyzer; Sodium; Advia Chemistry XPT; GEM Premier 5000; Point of care analyzer; central laboratory analyzer; Sodium;

  Sammanfattning : Bakgrund: Natrium (Na+) är en viktig elektrolyt i kroppen, och analyseras bland annat för att kunna bedöma patientens tillstånd och för att avgöra om akut behandling är nödvändigt. Analysen av Na+ på intensivvårdsavdelningen (IVA) i Örebro sker med hjälp av GEM Premier 5000, vilket är ett patientnära instrument som använder direkt metod för analys av helblod. LÄS MER

 5. 5. Metabolisk Respons vid ansträngning hos Claudicatio Intermittens, före och efter behandling av Cilostazol

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hanan Danho; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Claudicatio Intermittens (CI) är en kärlsjukdom som yttrar sig i form av perifer smärta och som begränsar ens gångsträcka. Patienter med CI har ett Ankel Brachial Index (ABI) på eller under 0,5. Mikrodialys kan användas för att analysera metaboliter såsom glukos, glycerol, laktat och pyruvat i en muskel. LÄS MER