Sökning: "djurens"

Visar resultat 21 - 25 av 347 uppsatser innehållade ordet djurens.

 1. 21. Kartläggning av utbrott av bovint respiratoriskt syncytialt virus i svenska nötkreatursbesättningar under 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sophia Lindemark; [2021]
  Nyckelord :Bovint respiratoriskt syncytialt virus; BRSV; HRSV; smittspridning; smittskydd; luftvägssjukdom; hygienrutiner;

  Sammanfattning : Bovint respiratoriskt syncytialt virus (BRSV) är ett vanligt förekommande virus hos nötkreatur världen över. Infektionen kan förlöpa subkliniskt eller med milda symtom, men kan även ge upphov till kraftig påverkan i form av feber, hosta, tachypné och dyspné. LÄS MER

 2. 22. Fabelös! - en barnmusikproduktion

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Love Meyerson; [2021]
  Nyckelord :children’s music; preschool; music production; animation; creativity; barnmusik; förskola; musikproduktion; animation; kreativitet;

  Sammanfattning : I det här projektet utforskas kreativitet genom musikproduktion, och då specifikt genom produktion av barnmusik i kombination med animerad film. Det bottnar i ett intresse av hur man kan använda sig av olika musikaliska verktyg för att hjälpa till att berätta en historia, och från en upplevelse av att mycket av det existerande materialet i genren är ”plastigt” och ”överproducerat”. LÄS MER

 3. 23. Lösningsalternativ för våtblock

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Mostafa Muradi; Hussein Alhussein; [2021]
  Nyckelord :Våtblock; fenolformaldehyd; cellulosasvamp; bomullsfiber; ullfiber; miljö;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har människor börjat minska användningen av miljöfarliga material, då de negativa effekterna har blivit mer och mer klara. Denna lärdom har lett till ett nytt miljötänkande där individer och företag har minskat användningen av miljöfarliga material samt börjat investera på miljövänligare alternativ. LÄS MER

 4. 24. Changes in bull breeding during the years : a comparison between 1950 and 1980/90 century

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Moa Hagelberg; [2020]
  Nyckelord :Bulls; breeding; SNP; traits; decades; production; health; SLB; Holstein; SRB;

  Sammanfattning : Breeding on bulls have occurred during many decades in the same way as it has for dairy cattle. Both the sire and dams that are being used during the selection breeding have been tested through genomic selection to see their value for each trait, for the dams this has been started more recently than for the bulls. LÄS MER

 5. 25. Lantbrukare som entreprenör : hur kan resursutnyttjande leda till expandering, specialisering eller diversifiering i en föränderlig miljö?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Lee Treble-Read; Lena Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :bricolage; effectuation; entreprenör; entreprenörskap; lantbruk; lantbrukare;

  Sammanfattning : Entreprenörskap bidrar till samhällets utveckling genom förmågan att använda resurser och driva marknaden framåt. Med hjälp av entreprenörskap kan en lantbrukare hitta nya användningsområde för oanvända resurser. Detta ska hjälpa lantbrukaren till att skapa nya möjligheter och inkomstkällor i en föränderlig miljö. LÄS MER