Sökning: "djurens"

Visar resultat 16 - 20 av 347 uppsatser innehållade ordet djurens.

 1. 16. Djurens och naturens betydelse i arbetsterapeutiska interventioner : Arbetsterapeuters upplevelser av djur- och/eller naturunderstödd rehabilitering för personer med stressrelaterad ohälsa

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Emelie Ahlstedt; Jill Christensson; [2021]
  Nyckelord :Occupational therapy; nature-based rehabilitation; animal-based rehabilitation; stress; Arbetsterapi; naturunderstödd rehabilitering; djurunderstödd rehabilitering; stress;

  Sammanfattning : Syftet var att beskriva arbetsterapeuters upplevelser av djur- och/eller naturunderstödd rehabilitering i arbetsterapeutiska interventioner för personer med stressrelaterad ohälsa. Metoden var av kvalitativ design med ett induktivt angreppssätt. Ett avsiktligt urval i kombination med ett snöbollsurval användes vid rekrytering av deltagare. LÄS MER

 2. 17. Djurens roll inom äldreomsorgen : en litteraturöversikt utifrån ett omvårdnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Alexandra Filippou; Sandra Sillah; [2021]
  Nyckelord :Animal-assisted interventions; animal-assisted therapy; dementia; depression; nursing home; quality of life;

  Sammanfattning : Background: The elderly population is a vulnerable group, it is the nurse's responsibility to promote health and meet the nursing needs that arise. Health-related benefits for animal owners have been known since the ninth century and today animal-assisted interventions (AAI) are an accepted concept in health care. LÄS MER

 3. 18. Förekomst av bovin babesios i Sverige : en enkätstudie bland lantbrukare och veterinärer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Lennartsson; [2021]
  Nyckelord :Babesia divergens; cattle; imidocarb; Ixodes ricinus; Sweden; questionnaire study;

  Sammanfattning : De huvudsakliga blodparasiterna som våra domesticerade djur drabbas av är protozoer, ett av dess stora släkten är Babesia spp. Parasiten överförs från olika fästingar, via saliv, till ryggradsdjur och ger upphov till sjukdomen babesios. LÄS MER

 4. 19. Social behaviour and sociability traits of dairy calves raised in a cow-calf contact system : cow-calf together project

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Maria Mwebaza Nabukalu; [2021]
  Nyckelord :cow-calf contact system; socialization; animal welfare; sociality; sociability; dairy calves; affiliative and antagonistic behaviours;

  Sammanfattning : Calves are usually separated from their dams a few hours after birth, placed in individual house pens, cages or hutches and fed on milk replacer. This system has many welfare and ethical implications on the dam and calf, especially as regards to their bonding and natural behaviours. LÄS MER

 5. 20. Effects of weaning and two separation strategies on cow-calf pairs kept together in an automatic milking system until calves were four months old

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Kajsa Bruhn; [2021]
  Nyckelord :cow; calf; separation; weaning; vocalization; activity; stress;

  Sammanfattning : In the commercial dairy industry calves and cows are usually separated within 24 hours, however there is an increasing interest from the consumers to accommodate dairy cows and their calves together to improve animal welfare. Previous studies conclude that with later separation comes an increase in both calves and cows’ behavioral stress response after separation, however late separation has positive effects on the health and behavior of calves and cows. LÄS MER