Sökning: "avlivning"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet avlivning.

 1. 1. Länsstyrelsens arbete med omhändertagna katter : beslut om försäljning/överlåtelse eller avlivning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Magdalena Björefeldt; [2022]
  Nyckelord :djurskydd; katter; omhändertagande; omplacering; avlivning; länsstyrelse;

  Sammanfattning : In Sweden it is the County Administrative Board’s responsibility to control that the animal keepers follow the animal welfare legislation. Sometimes when the animal keepers do not follow the legislation the County Administrative Board decides to take animals into charge. When they do so they also must decide what is to happen with the animals. LÄS MER

 2. 2. Infektiös keratokonjunktivit hos semidomesticerad ren (Rangifer tarandus tarandus)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Julia Bonevik; [2022]
  Nyckelord :Infektiös keratokonjunktivit; ren; CvHV2; klamydia; kornealödem; kornealulcer;

  Sammanfattning : Infektiös keratokonjunktivit, IKC, är en ögonsjukdom som drabbar flera arter, däribland ren. Sjukdomen rapporterades på ren för första gången för mer än 100 år sedan, men ännu är mycket okänt kring sjukdomsprevalens, sjukdomsframkallande agens och riskfaktorer för insjuknande. LÄS MER

 3. 3. Diabetes mellitus hos katt : klinisk karakterisering och behandlingsresultat - en retrospektiv studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sophia Panofsky; [2022]
  Nyckelord :katt; diabetes mellitus; ketoacidos; akromegali;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus (DM) är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos katt. Den typ av DM som vanligen drabbar katt är DM typ 2. Vid DM typ 2 fås en relativ brist på insulin som beror på en kombination av insulinresistens och bristande betacellsfunktion. LÄS MER

 4. 4. Svenska hästägares upplevelser vid avlivning av häst på klinik och i fält

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Sävström; Sara Torbrand; [2022]
  Nyckelord :alternativ; avlivning; djurvälfärd; döda; ekvin; hälsa; häst; klinik; metod; slakta; skada; stall; uppfattning; upplevelse; veterinär; ägare;

  Sammanfattning : Avlivning av sin häst är en process många hästägare måste gå igenom. Det kan vara en upprörande process som ofta väcker starka känslor. Hur händelseförloppet upplevs av hästägaren kan påverkas av många faktorer, bland annat vilken avlivningsmetod som används och hur djurhälsopersonalens bemötande upplevs. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av mekanism för detektering och avlivning av råttor i avloppsmiljö

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Nils Hallhagen; Felix Bentzer; [2021]
  Nyckelord :RatTrap; avlivning; råtta; råttfälla; Nomor AB; avloppsmiljö; koldioxid; CO2; CO2-patron; attrahent; membranventil; trapetsskruv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en fortsättning på ett tidigare utfört arbete där koncept på en avloppsmonterad råttfälla togs fram. Allteftersom människor i större utsträckning flyttar till städer blir råttor ett större problem. Råttor kan bära med sig sjukdomar och de kan orsaka omfattande skador. LÄS MER