Sökning: "sorg"

Visar resultat 1 - 5 av 1000 uppsatser innehållade ordet sorg.

 1. 1. Barns upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Ekdahl; [2021-02-25]
  Nyckelord :Children of impaired parents; mental disorder; life experiences; experiences; child.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som barn är det viktigt att växa upp i en god miljö eftersom det påverkar barnetsutveckling, anknytning och välmående. Att växa upp med en psykiskt sjuk förälder leder tillförändrade uppväxtvillkor, då förälderns sjukdom i många fall innebär att barnet påverkasnegativt. LÄS MER

 2. 2. Med livet kommer döden – psykologers arbete med döden inom mödra- och barnhälsovården

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Agnes Lilja Löwenmark; [2021-02-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur psykologer inom mödra- och barnhälsovården möter döden i sitt arbete, hur de arbetar med detta samt hur de hanterar det. Fem legitimerade psykologer verksamma inom mödra- och barnhälsovården rekryterades för att intervjuas. Intervjumaterialet analyserades genom tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Närståendes erfarenheter av att delta i stödgrupp för efterlevande inom specialiserad palliativ vård : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Bia Brändemyr; [2021]
  Nyckelord :Relatives; Support group; Bereavement; Grief; Palliative care; Survivors; Närstående; Stödgrupp; Förlust; Sorg; Palliativ vård; Efterlevande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kroppsspråk inom animation: från teori till praktik : Vad förmedlar kroppsspråket från stiliserade karaktärer och hur olika medier tolkas av observatören

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anastasiya Kjartansdottir; Disa Johansson; Mikael Ytterstedt; [2021]
  Nyckelord :Kroppsspråk; känslor; karaktärsroller; animation; LMA; Disneys tolv animationsprinciper;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte om det var möjligt att applicera resultat från kroppsspråksstudier till stiliserade spelkaraktärer i syftet med att se om deltagare fortfarande kunde tolka vilka känslor som förmedlades genom kroppsspråket. Det undersöktes också om deltagarna ändrade sina åsikter när de stiliserade karaktärerna presenterades både i 2D och 3D via stillbilder och animerade klipp för att se hur detta påverkade deras tolkning. LÄS MER

 5. 5. När det otänkbara inträffar : personers erfarenheter av plötslig förlust av familjemedlem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jannika Bengtsson; Frida Hovbrandt; [2021]
  Nyckelord :Sorg; förlust; plötsligt dödsfall;

  Sammanfattning : The sudden and unforeseen death of a family member is a major adjustment and traumatic crisis, characterized by loss of control, chaos and grief. Complications to a prolonged grief process include PTSD as well as other mental and somatic illness. LÄS MER