Sökning: "Förstföderskor"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet Förstföderskor.

 1. 1. ”Jag vill ha kontroll” – Gravida förstföderskors beskrivning av kontroll inför kommande förlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Perez Dahlberg; Anna Ulvås; [2019-08-14]
  Nyckelord :förstföderska; förväntning; graviditet; kontroll; kontrollförlust;

  Sammanfattning : Background: Women describe being in control during pregnancy and labour as having support from their partner and the midwife, getting information, sense of control over their bodies and participation. Feelings of being invisible and non-participating lead to loss of control. LÄS MER

 2. 2. Vården som ges till kvinnor med bröstabscess postpartum – en journalgranskning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Mörth; Maria Modig; [2019-02-01]
  Nyckelord :Amning; bröstabscess; barnmorska; stöd;

  Sammanfattning : Background: A breast abscess is a inflammatory condition that affects 0.1 - 0.4% women postpartum each year in Sweden. The treatment is performed with a needle puncture or drainage based on the size of the abscess determined by ultrasound. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevda behov av uppföljning hos barnmorska tiden efter förlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Karlsson; Linda Mörner; [2019-02-01]
  Nyckelord :Förstföderskor; Behov; Uppföljning; Barnmorskemottagning; Postpartum;

  Sammanfattning : Background: It is a major change to become a mother for the first time. The midwife has an important role in supporting and strengthening the woman´s way into motherhood. The woman is offered a follow-up visit at a maternity care central six to twelve weeks after childbirth. LÄS MER

 4. 4. "Ni ska inte tro att jag vet" : Tvåföderskors förväntningar inför kommande förlossning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Mikaela Axelsson; Emilia Vildhede; [2018]
  Nyckelord :midwife; pregnant women; emotions; birth; hermeneutic text analysis; barnmorska; gravida kvinnor; känslor; födande; hermeneutisk textanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns samband mellan den gravida kvinnans förväntningar inför förlossning och förlossningsupplevelsen. Trots tidigare förlossningserfarenhet tycks omföderskor förvånansvärt nog inte ha mer realistiska förväntningar inför förlossning än vad förstföderskor har. LÄS MER

 5. 5. Födande kvinnors erfarenhet av föräldrarstödet i den perinatala perioden - en enkätstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Heléne Heiman; Sara Tingstedt; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; förlossningserfarenhet; föräldrautbildning; KASAM; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den födande kvinnan har en rättighet att vara delaktig och kunna göra informerade val under förlossningen vilket förutsätter att barnmorskan tillhandahåller relevant information. Idag finns inga entydiga forskningsresultat som visar om föräldrautbildning via barnmorskemottagning ökar delaktigheten under förlossningen. LÄS MER