Sökning: "balans"

Visar resultat 21 - 25 av 2209 uppsatser innehållade ordet balans.

 1. 21. En studie om sociala medier i förmedlingen : Sociala medier som marknadsföringskanal och dess effekter för enskilda fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Adrian Melengic; Sef Sabah Rashid; [2022]
  Nyckelord :Real estate agents; marketing; social media; work life-balance; Fastighetsmäklare; marknadsföring; sociala medier; work life-balance;

  Sammanfattning : Bakgrund Mäklare som fenomen, det vill säga en aktör som står mellan två parter och försöker hitta en lösning som gynnar båda, är en företeelse som funnits i alla tider. I digitaliseringens tidsålder har mäklare också tagit steget ut på nätet och så även till plattformar för sociala medier, såsom Facebook och Instagram. LÄS MER

 2. 22. A Hybrid Virtual Model within Business Law firms : A qualitative study into the adaptation of a combination between in office work and telecommuting

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Eklund Källmén; Axel Gullikson; [2022]
  Nyckelord :Telecommuting; Teleworking; Hybrid Virtual Model; organizational performance; commitment; retention; Flexible work arrangements; Work-life balance.;

  Sammanfattning : Telecommuting, or working away from the office, has during the covid-19 pandemic proved both challenging and advantageous. The new prerequisites and lessons learned has led companies to adopt Hybrid Virtual Models (HVM), a combination between in office work and telecommuting. LÄS MER

 3. 23. Fysikundervisning på lekplatsen : Möjligheter och utmaningar med lekplatsfysik i de tidiga skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Granholm; [2022]
  Nyckelord :investigating education; outdoor education; physics; playground physics; undersökande arbetssätt; utomhusundervisning; fysik; lekplatsfysik;

  Sammanfattning : Scientific concepts can be abstract for students in the younger school years. By using the playground that is a part of students’ everyday life you can investigate physical phenomena in a way that are close to the students. LÄS MER

 4. 24. Hur kan utmaningar inom riskhantering hanteras med business intelligence : Effektivisera presentation av data och beslutsfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ellen Ahlrik; [2022]
  Nyckelord :Business intelligence; beslutsfattarstöd; informationssäkerhet; riskhantering; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Detta kapitel ger en kort sammanfattning av hela arbetet. Där problemet och resultatet presenteras för att ge läsaren en grundläggande bild till hela arbetet.  Idag sker en snabb globalisering av IT. I takt med denna snabba globalisering ökar även hotet mot informationssäkerheten. LÄS MER

 5. 25. Art vs. Content : Balansen mellan hobby och yrke inom digital medieproduktion

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Victor Marklund; Linnéa Tjernström; Filip Wikström; [2022]
  Nyckelord :Balans; hobby; yrke; digital medieproduktion;

  Sammanfattning : Digital media producers operate in a constantly evolving digital world, that repeatedly presses for exploitation, but also creates opportunities for exploration. These two logics are fundamentally different, however could play a big role in promoting long-term sustainable growth if balanced correctly. LÄS MER