Sökning: "SFG"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet SFG.

 1. 1. Bristningar, infektioner och besvär : En systemisk-funktionell analys av informationstexter om efterförlossningsvård

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alex Fälting; [2022]
  Nyckelord :language and gender; critical discourse studies; systemisk-funktionell grammatik; SFG; språk och kön; kritiska diskursstudier; CDS; förlossningsvård; efterförlossningsvård;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker språket i informationstexter om efterförlossningsvård ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv. Syftet med denna studie har varit att synliggöra normer och diskurser om efterförlossningsvård om vad som räknas som sjukt och inte, vad som är vårdens respektive individens ansvar och vilka skador som lyfts fram eller göms undan. LÄS MER

 2. 2. Vaccinering mot covid-19: ett frivilligt måste?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Madeleine Liedner; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; vaccination; authority communication; Public Health Agency of Sweden; Facebook; interpersonal analysis; critical discourse analysis; Covid-19; vaccinering; myndighetskommunikation; Folkhälsomyndigheten; Facebook; interpersonell analys; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur Folkhälsomyndigheten (FHM) kommunicerar om och uppmuntrar till vaccinering mot covid-19 i sina inlägg på Facebook. Målet är att se i vilken talarroll de framträder i inläggen, om den är givande eller krävande samt på vilket sätt de använder sig av modala resurser. LÄS MER

 3. 3. En systemisk-funktionell textanalys med ett multimodalt perspektiv : En diakronisk granskning av reklam under sex årtionden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fridur Rún Dungal; Nicolina Ljungqvist; [2022]
  Nyckelord :Bildjournalen; ideationell metafunktion; interpersonell metafunktion; multimodalitet; Nöjesguiden; OKEJ; reklam; SFG;

  Sammanfattning : Genom en analys av nio tidningsannonser från 1960-, 1990- och 2020-talet undersöks reklamens utveckling med fokus på språkets variation mellan annonser riktade mot kvinnliga respektive manliga modelläsare. För att undersöka detta granskas visuella och textuella aspekter genom användningen av multimodalitet och systemisk-funktionell grammatik (SFG). LÄS MER

 4. 4. Who is this about? : A multimodal critical discourse analysis of the communication from volunteer organizations

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ewa Almkvist Lundberg; Nadja Flood; [2022]
  Nyckelord :Multimodal critical discourse analysis; social semiotics; systemic functional grammar; postcolonialism; othering; volunteer work; voluntourism;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how three volunteer organizations present volunteer projects on their websites to identify who is constructed as central in the description of the project and which role is created for the reader. This study uses Multimodal Critical Discourse Analysis (MCDA), Systemic Functional Grammar (SFG) and Post-colonial theory as a theoretical framework to analyze visual and textual elements from three project descriptions. LÄS MER

 5. 5. Hur sätter vi ord på vår artros på nätet? : En jämförande analys av processer, deltagare och omständigheter relaterat till besvär med artros

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sara Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Osteoarthritis; SFG; Language; Pain; Artros; SFG; Språk; Smärta;

  Sammanfattning : Background: Today osteoarthritis is considered a public disease, meanwhile good health literacy is directly connected to high quality of life. This study examines how this can be worded in posts online and in texts from two different health care institutions websites. LÄS MER