Sökning: "utvärdera intervju"

Visar resultat 16 - 20 av 125 uppsatser innehållade orden utvärdera intervju.

 1. 16. Återvinning av litiumjonbatterier : En jämförelse av metallutvinningsmetoder

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ingrid Myhr Radell; Fanny Carlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten identifierar befintliga återvinningsmetoder för litiumbatterier och analyserar två avmetoderna på djupare nivå, en hydrometallurgisk metod och en pyrometallurgisk metod.Analysen är avgränsad till att utvärdera metoderna med Sverige som systemgräns och utifrånett ekologisk hållbarhets- och ekonomiskt lönsamhetsperspektiv. LÄS MER

 2. 17. Persuasive design som redskap för beteendeförändring : En studie om studenters motivation till inlärning på MOOC-plattformar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Josefine Nygren; Kevin Scheffer; [2019]
  Nyckelord :Persuasive design; Fogg s behavior model FBM; gamification; Persuasive Systems Design Model; PSD; thematic analysis; diary method; qualitative; design principles; motivation; MOOC; learning; Persuasive design; Foggs beteendemodell FBM; gamification; Persuasive Systems Design Model; PSD; tematisk analys; dagboksmetod; kvalitativ; designprinciper; motivation; MOOC; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka designprinciper på en MOOC-plattform som kan anses ha en positiv påverkan på motivationen till studenters beteendeförändringar inom en lärandemiljö. Detta genom att jämföra funktioner på MOOC-plattformen Sololearn med designprinciper från ramverket Persuasive Systems Design Model (PSD). LÄS MER

 3. 18. Fysiklaborationer i fokus : En kvalitativ studie av fysiklaborationer ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Madeleine Carlzon; [2019]
  Nyckelord :Fysiklaborationer; gymnasieskolan; intervju; laborativ undervisning; laborationssyften;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka syften lärare har med sin laborativa undervisning i fysik på gymnasiet samt om det finns några faktorer som kan vara till hjälp för att skapa eller utvärdera laborationer utifrån de syften som lärarna har. Fyra gymnasielärare intervjuades och de fick utvärdera sex utvalda laborationer. LÄS MER

 4. 19. Riktlinjer för att gynna användarupplevelsen vid presentation av omfattande tekniska dokument i mobila gränssnitt : En studie i gränssnittsdesign för smartphones

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :My Rosengren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användare vill idag snabbt och enkelt kunna hitta den information de behöver på sina mobiltelefoner. Enheten erbjuder lättillgänglighet och möjlighet till interaktion när de vill, var de vill. LÄS MER

 5. 20. Prospects of Renewable Energy for the New City of El Alamein, Egypt : An Energy System Model using OSeMOSYS to obtain the most cost-efficient electricity production mix

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Simon Färegård; Marko Miletic; Erik von Schultz; [2019]
  Nyckelord :Renewable Energy; Energy System Modelling; OSeMOSYS; El Alamein; Egypt; Förnyelsebar Energi; energisystemmodellering; OSeMOSYS; El Alamein; Egypten;

  Sammanfattning : With the motivation to mitigate the effects caused by one of humankind’s biggest challenges, climate change, the purpose of this minor field study was to examine the prospects of renewable energy technologies as part of a larger ambition to offer clean and affordable energy for all, in line with United Nations Sustainable Development Goals. The study was conducted for El Alamein in Egypt, a city under construction that will house four million residents. LÄS MER