Sökning: "JavaScript"

Visar resultat 1 - 5 av 528 uppsatser innehållade ordet JavaScript.

 1. 1. Digitalt verktyg för kollaborativ idégenerering : Jämförelse mellan klassisk webbprogrammering och implementering mot molnplattform

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Moa Nygård; [2021]
  Nyckelord :Human-computer interaction; cloud computing; web programming; Brainstorming; idea generation; Människa-dator-interaktion; JavaScript; HTML; molntjänst; webbprogrammering; Brainstorming; idégenerering;

  Sammanfattning : Den här studien har genomförts i samarbete med Statens tjänstepensionsverk (SPV). Myndigheten hanterar tjänstepensioner för de som är, eller har varit, statligt anställda. LÄS MER

 2. 2. Rapportverktyg : Till mätsystemet Perception

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Michael Glimmerdahl; [2021]
  Nyckelord :ASP.NET Core; C#; Model View Controller MVC ; Code first; SQL server; JavaScript; AJAX; jQuery; Bootstrap; eXtensible Markup Language XML ; Internet Information Services IIS ; Perception;

  Sammanfattning :  The overall purpose of this project is to create a tool that will be able to generate reports for measurements and calculations performed by the Perception system. At present, this is a manual procedure that is both time-consuming, inefficient, and increases the risk of error. LÄS MER

 3. 3. Visualisering av data med tekniken heatmaps : En jämförelsestudie mellan javascriptsbiblioteken Heatmaps.js och D3.js imätning av renderingstid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lukas Törnblom; [2021]
  Nyckelord :Datavisualisering; heatmap; Heatmap.js; D3.js; Leaflet.js;

  Sammanfattning : I dagens samhälle cirkulerar det data överallt och den här datan används för att genomföra besult, både för orginisationer och privatpersoner. Men mycket data ä rsvår att förstå i ens grundliga form, genom att förenkla den underlätta förståelsen och ökar besultagandet. LÄS MER

 4. 4. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER

 5. 5. Visualisera parkeringsplatser med JavaScript-ramverk och Leaflet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jimmy Olsson; [2021]
  Nyckelord :Filtrering; Visualisering; Parkeringsplatser; Vue.js; AngularJS; Leaflet;

  Sammanfattning : Smarta parkeringsplatser har blivit allt vanligare och för det behövs applikationer som kan visa upp lediga parkeringsplatser med låga svarstider. Filtrering och visualisering är två viktiga verktyg för att presentera data för en användare och göra den lättläst och förståelig. I den här studien kommer JavaScript-ramverken Vue. LÄS MER