Sökning: "bostadsbrist"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade ordet bostadsbrist.

 1. 1. Utformning av ett seniorboende i byn Kalvsvik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Matilda Strömberg; Noah Olsson; Ebba Bengtsson Glans; [2020]
  Nyckelord :Seniorboende; hotspot; ruralisering; flyttkedja; tillgänglighet; exteriört; landsbygd;

  Sammanfattning : Studien presenterar ett förslag på hur ett alternativt seniorboende som riktar sig till personer över 55 i Kalvsvik kan utformas. Studien är inriktad på hur den yttre miljön och exteriören kan utformas på ett lämpligt sätt. LÄS MER

 2. 2. Grönskans plats i den växande staden : en studie av centrala Karlstad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnea Alverbrink; [2020]
  Nyckelord :grönstruktur; grönska; förtätning; urbanisering; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Världen över pågår en rådande urbanisering. Påföljderna har blivit att befolkningen har ökat i städerna. I Sverige har urbaniseringen lett till att bostadsbrist blivit ett vanligt förekommande fenomen i städerna. För att lösa bostadsbristerna har det blivit allt vanligare att man förtätar städerna. LÄS MER

 3. 3. Co-living och fastighetsföretagens strategier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Joakim hellman; Alexander Björklund; [2020]
  Nyckelord :Co-living; Fastigheter; målgrupper; delningsekonomi; strategi; hållbarhet; community; social förvaltning; innovation; diversifiering; trender; real estate; target groups; sharing economy; strategy; sustainability; social management; diversification; trends;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urbaniseringen som har skett under lång tid har skapat en stor bostadsbrist i svenska stora städer. I takt med att hållbarhet och miljö har blivit allt viktigare, har detta lett till att företag och marknaden har fått upp intresse för delningsekonomi och nya boendeformer. LÄS MER

 4. 4. Förtätning som stadsplaneringsstrategi : En studie om social hållbarhet med utgångspunkt från stadsbyggnadsprojektet Hagastaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Victor Hållström; [2020]
  Nyckelord :social hållbarhet; förtätning; fysisk täthet; hållbar stadsplanering; hagastaden;

  Sammanfattning : Förtätning används idag som en strategi vid planering av städer i Sverige. Det framgår från flera olika styrdokument, både statliga och kommunala. Förtätning anses som hållbart ur sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. Det finns idag en bostadsbrist i Stockholm och kommunen vill lösa detta genom att bygga inåt i staden. LÄS MER

 5. 5. Social hållbarhet i byggprocessen : Hur byggsektorns arbetsmetoder kan se till slutanvändares behov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Carolina Lundmark Weinz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dom senaste åren har ett ökat behov om att fokusera på social hållbarhet vuxit fram inom byggsektorn. Detta för att säkerställa att den bebygga miljön ser till människans olika behov. Nationellt sett är detta dels med anledning av att Sverige har ökat sin befolkning och diversitet av kulturer dom senaste åren. LÄS MER