Sökning: "housing"

Visar resultat 1 - 5 av 3890 uppsatser innehållade ordet housing.

 1. 1. Det är som att man har blivit hjärntvättad – Diskurser kring brukarinflytande på ett särskilt boende

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Wallberg; [2021-09-27]
  Nyckelord :Brukare; personal; brukarinflytande; diskurs; identitet; subjektsposition; team; Service user; staff; Service user participation; discourse; identity; subject position; team;

  Sammanfattning : I studien undersöks diskurser i en personalgrupp på ett särskilt boende för äldre personer meden beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Den första delen av studien genomfördesmed deltagande observation under en period när personal utbildades i en ny metod som skulleleda till ett mer värdeskapande arbete på boendet. LÄS MER

 2. 2. PLANERINGSPROCESSEN AV SÖDRA STATIONSOMRÅDET OCH BOFILLS BÅGE En studie av egenskaper i 1980-talets bebyggelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Christofher Gustavsson; [2021-09-08]
  Nyckelord :Ricardo Bofill; Properties in postmodern architecture; Urban planing; 1980s;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningmot bebyggelseantikvarisk verksamhet2021, 180 hpGrundnivå2021:27.... LÄS MER

 3. 3. Villamarknaden under 2020

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Hanna Bräcknell; David Strandqvist; [2021-07-02]
  Nyckelord :Housing market; Sweden; Covid-19;

  Sammanfattning : This paper seeks to explore how the persistent health shock that is covid-19 impacted people’s everyday life as it pertains to short-term consumption and priorities. This is conducted by studying how the housing market in Sweden was affected by the crisis during 2020, more particularly how the house prices were affected in selected municipalities in the metropolitan regions and a region from the north. LÄS MER

 4. 4. Husstockens påverkan på köpeskillingen - Småhusstockens effekt på den genomsnittliga köpeskillingen i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Erik Johansson; Markus Lindvall; [2021-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nominal house prices in Sweden have more than doubled, on average, over the last two decades. However, the housing market is fragmented, and the price increase varies from a modest 22 % to a sizable 443 %, depending on the municipality. LÄS MER

 5. 5. Otrygghet från ett människorättsperspektiv: (O)jämställd trygghet på BmSS i Göteborgs Stad

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Frida Skoog; [2021-07-01]
  Nyckelord :safety; gender equality; human rights; supported housing; disability; human rights based approach; trygghet; jämställdhet; mänskliga rättigheter; BmSS; funktionsnedsättning; människorättsbaserat arbete;

  Sammanfattning : Sweden has ratified fundamental human rights conventions such as The Universal Declaration of Human Rights, The Convention of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). However, the implementation is not complete and still needs work on a national as well as a local level. LÄS MER