Sökning: "bruksvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet bruksvärde.

 1. 1. FREDSTAN - Kommersialiseringen av Sydöstra city i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Erik Jonsson; [2019-08-05]
  Nyckelord :det offentliga rummet; platsmarknadsföring; entreprenörsurbanism; bytesvärde; bruksvärde; privaWsering; offentlig-privata samarbeten;

  Sammanfattning : Public space is an indispensable part of all urban spaces and is central to successful placemarkeWng of a posWndustrial city. Public spaces also carry social, economic and symbolicvalues. The planning of these public spaces is oaen achieved though public-privet partnerships.The balance in this relaWonship will manifest in the physical space. LÄS MER

 2. 2. Systematisk hyressättning enligt Malmömodellen - En kvalitativ studie av Malmömodellens principer och dess eventuella effekter för segregation, gentrifiering och rättvisa på hyresmarknaden i Malmö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jesper Gudinge; Sofie Skinnars; [2019]
  Nyckelord :Malmömodellen; systematisk hyressättning; hyresreglering; segregation; gentrifiering; bruksvärde;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hyressättningssystemet i Malmö: Malmömodellen. Syftet bakom denna systematiska hyressättningsmodellen var att försöka få till en förbättrad situation på Malmös bostadsmarknad där svarthandel med kontrakt och svårmotiverade skillnader i hyresnivåer var ett utbrett problem. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse av förekommande hyressättningsmodeller för hyresrätter

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Fabian Mendoza; [2017]
  Nyckelord :Systematic renting; Rental models; Rental values; utility value; Systematisk hyressättning; hyressättningsmodeller; hyressättning; bruksvärde;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utreda och jämföra olika hyressättningsmodeller i olika delar av Sverige med fokus på Göteborg, Umeå och Malmö. Dessutom kommer hyrornas uppbyggnad från två kommunala bostadsbolag att uppvisas för att se hur hyrorna påverkas av olika boendekvalitetsvariabler. LÄS MER

 4. 4. Ekonomisk styrning för samskapande av värde : En studie om värde och vilken styrning som passar för samskapande

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Ståhlbom; Viktor Wilhelmsson; [2016]
  Nyckelord :Management control systems; management control; co-creation; value; Ekonomisk styrning; styrinstrument; samskapande; värde;

  Sammanfattning : Introduktion: Konceptet samskapande av värde utvecklades inom marknadsföringslitteraturen i början av 2000-talet från Prahalad och Ramaswamy (2000). Redan då betonade författarna att ett företag som strävar efter att samskapa måste anpassa sitt ekonomiska styrsystem efter det. LÄS MER

 5. 5. Hyresreglering : Vilken effekt kan hyresreglering ha på investeringar i hyresrätter?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Dennis Lindroth; Alexander Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :Hyresreglering; investeringsbedömning; företagsekonomi; bruksvärde; hyresrätter; energiekonom; fastighetsbolag; privata;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett fastighetsbolag som förvaltar hyresrätter vill hyra ut bostaden med så stor lönsamhet som möjligt, något som idag är svårt p.g.a., av den hyresreglering vi har i Sverige. LÄS MER