Sökning: "Styrformer"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Styrformer.

 1. 1. Ökad tillväxt för en större uppgift: En analys av Polismyndighetens kompetensförsörjande arbete, sett genom institutionella logiker.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Pia Frölén; [2023-09-12]
  Nyckelord :Polismyndigheten; Institutionell logik; Kompetensförsörjning; Styrformer; Byråkrati; New Public Management NPM ; Mål- och resultatstyrning; Managementbyråkrati; Managementmode; Tillitsbaserad styrning och ledning; Governance; post-NPM; Byråkratisk logik; Managementlogik; Tillitslogik;

  Sammanfattning : Polismyndigheten har i uppdrag av regeringen att med sitt kompetensförsörjande arbete öka sin tillväxt med 10 000 fler anställda till utgången av 2024. Mot bakgrund av kompetensförsörjningens styrande roll i en organisation syftar uppsatsen till att undersöka hur de olika styrformer som präglat offentlig sektor över tid har präglat Polismyndighetens kompetensförsörjande arbete. LÄS MER

 2. 2. Olika styrningslogiker inom hemtjänsten : En kvalitativ studie om olika styrformer inom hemtjänsten på organisatorisk nivå och individnivå

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sofia Nummedal; Josefin Norrman; [2023]
  Nyckelord :Elderly care; Micromanagement; New Public Management; Standardisation; Trust-based governance; Detaljstyrning; Tillitsbaserad styrning;

  Sammanfattning : Trust-based management has been a subject for discussion in the Swedish government resulting from shortcomings of New Public Management, a method inspired by the KPI-driven (Key Performance Indicator) nature of the private sector, which has turned into a form of micromanagement when applied in the public sector. In order to address this, the Swedish government gave the delegation of trust the assignment to spread knowledge about how the alternative, trust-based governance, can be used in the public sector. LÄS MER

 3. 3. ÖKAD TILLVÄXT FÖR EN STÖRRE UPPGIFT : En analys av Polismyndighetens kompetensförsörjande arbete, sett genom institutionella logiker

  Magister-uppsats,

  Författare :Pia Frölén; [2023]
  Nyckelord :New Public Management NPM ; Governance; Polismyndigheten; Institutionell logik; Kompetensförsörjning; Styrformer; Byråkrati; Mål- och resultatstyrning; Managementbyråkrati; Managementmode; Tillitsbaserad styrning och ledning; Post-NPM; Byråkratisk logik; Managementlogik; Tillitslogik;

  Sammanfattning : Polismyndigheten har i uppdrag av regeringen att med sitt kompetensförsörjande arbete öka sin tillväxt med 10 000 fler anställda till utgången av 2024. Mot bakgrund av kompetensförsörjningens styrande roll i en organisation syftar uppsatsen till att undersöka hur de olika styrformer som präglat offentlig sektor över tid har präglat Polismyndighetens kompetensförsörjande arbete. LÄS MER

 4. 4. Informell och formell personal- och kulturell styrning inom kommunala grundskolor : En studie av styrformer utifrån ett lärar- och rektorsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Anna Pettersson; Amanda Bredmar; [2023]
  Nyckelord :formell och informell styrning; personalstyrning; kulturell styrning; kommunala grundskolor; lärare; rektorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet har sin bakgrund i de utmaningar och strategier för verksamhetsstyrning kommunala grundskolor står för. På grund av tryck och krav från olika externa aktörer i kombination med de interna kraven om ett rimligt arbetsklimat från lärare är grundskolor komplexa organisationer. LÄS MER

 5. 5. Hur styrs ett stadsutvecklingsprojekt? : En idéanalys av styrningen av Varbergs kommuns Stadsutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Nilzén Arnautovic; [2023]
  Nyckelord :Styrformer; styridéer; New Public Management; post-NPM; Tillitsbaserad styrning och ledning; New Public Governance; Public Value Management; stadsutvecklingsprojekt.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om styrningen av Stadsutvecklingsprojektet i Varbergs kommun. Studien syftar till att undersöka vilka styridéer som uttrycks i styrdokumenten för Stadsutvecklingsprojektet och om Varbergs kommun har följt post-NPM-trenderna i styrningen av projektet sett till vilka styridéer som uttrycks i styrdokumenten. LÄS MER