Sökning: "Inledning Metod syfte"

Visar resultat 16 - 20 av 608 uppsatser innehållade orden Inledning Metod syfte.

 1. 16. Någons skräp kan bli en annans skatt : En kvalitativ studie om återvinning och återanvändning i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna-Carin Bergkvist; Ulrika Jonasson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; hållbar utveckling; återvinna och återanvända.;

  Sammanfattning : Inledning Studien  handlar  om  hur  förskollärare  arbetar  med  hållbar  utveckling  i  den  pedagogiska verksamheten i förskolan samt hur de belyser och förmedlar hållbar utveckling för barn. Syfte Syftet med studien är att undersöka förskollärares syn på hållbar utveckling utifrån den sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionen samt hur de arbetar med hållbar utveckling, med fokus på återvinning och återanvändning, ur ett förskoleperspektiv. LÄS MER

 2. 17. Crossfitkvinnan : En kvalitativ intervjustudie om hur kvinnor resonerar kring kultur, subjekt och kropp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Cecilia Forss; [2018]
  Nyckelord :Crossfit;

  Sammanfattning : Inledning: Historiskt sett har kvinnors idrottande varit problematiskt och problem med jämställdhet existerar fortfarande. Det finns både krav och förväntningar på vilken typ av fysisk aktivitet kvinnor ska ägna sig åt. LÄS MER

 3. 18. Digitaliseringens inverkan på redovisningskonsulters arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Amanda Emme; Elin Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och inledning: Datorer och digitalisering har sedan 1980-talet utvecklats i snabb takt och inte minst i näringslivet. Inom redovisningsbranschen har digitaliseringen haft en stor genomslagskraft och verksamma redovisningskonsulters arbetssätt har och kommer att behöva förändras i takt med utvecklingen. LÄS MER

 4. 19. Barns psykiska påverkan av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder : Risk- och friskfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Louise Nollen; [2018]
  Nyckelord :Parental mental illness; resilience; parentification; stigma; risk factors; Psykiskt sjuk förälder; resiliens; ombytta föräldrarroller; stigma; riskfaktorer;

  Sammanfattning : Inledning: Globalt sett beräknas det att en av fyra familjer har minst en medlem med psykisk störning och de anhöriga är ofta de som är de främsta vårdarna. En majoritet av personer med psykisk sjukdom är eller kommer att bli föräldrar. LÄS MER

 5. 20. Mindfulness Based Stress Reduction - en potentiell hälsofrämjande intervention mot stressrelaterad ohälsa i svenska samhället? : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Johanna Lind; [2018]
  Nyckelord :MBSR; mindfulness; stress-related illness; mental illness; public health; health promotion; MBSR; mindfulness; stressrelaterad ohälsa; psykisk ohälsa; folkhälsa; hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : Inledning: Stressrelaterad ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som skapar lidande för individer och stora kostnader för samhället. Det finns behov av hälsofrämjande och förebyggande metoder för att motverka denna ohälsa. LÄS MER