Sökning: "guilt"

Visar resultat 1 - 5 av 520 uppsatser innehållade ordet guilt.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av omvårdnaden i samband med en abort : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Amanda Falk; Caroline Lowén; [2020]
  Nyckelord :Abortion; experience; literature review; nursing; women; Abort; kvinnor; litteraturöversikt; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt genomfördes ungefär 56 miljoner aborter år 2014 och i Sverige genomförs årligen omkring 35–38000 aborter. Det finns olika anledningar till att kvinnorna väljer att avbryta sina graviditeter. LÄS MER

 2. 2. The Morality of Depression : A Theoretical Study on the Social Maintenance of Depression

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lina Alarabi; [2020]
  Nyckelord :depression; morality; social control;

  Sammanfattning : This theoretical study depicts and highlights the seemingly individual phenomenon of depression in a social and collective light. Shame and guilt naturally invoke negative responses in people, yet, this has been found beneficial for the social solidarity of a collective. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av säker läkemedelshantering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Michael; Liv Rennéus; [2020]
  Nyckelord :Avvikelser; Erfarenheter; Kvalitativ; Sjuksköterska; Säker läkemedelshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsavvikelser och bristande medicinering är största orsaken till undvikbara patientskador runt om i världen. Läkemedelshantering är sjuksköterskans ansvarsområde och tillhör en av de dagliga uppgifterna vid varje arbetspass. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenheter av att vårda kvinnor med lokaliserad provocerad vulvodyni

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Holm; Klara Nilsson; [2019-07-03]
  Nyckelord :lokaliserad provocerad vulvodyni; reproduktiv perinatal och sexuell hälsa; barnmorskor; erfarenheter; vård; normer; unga kvinnor; sexualitet; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Background: Localized provoked vulvodynia (LPV) is often a hidden problem that negatively impacts on young women and their relations physical, emotional and socially. There are limited studies about midwives’ experiences of caring for women living with LPV in adolescent health services in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter vid omvårdnad av självmordsbenägna patienter : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Axel Holmqvist; Benjamin Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :experience; nurses; nursing care; suicidal patients; erfarenheter; omvårdnad; sjuksköterskor; självmordsbenägna patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självmord har länge varit ett tabubelagt ämne i samhällen. Att skapa en relation till självmordsbenägna patienter är en viktig del i sjuksköterskans omvårdnad och kan vara direkt avgörande för patientens återtagande av hälsa. LÄS MER