Sökning: "concept development"

Visar resultat 1 - 5 av 4744 uppsatser innehållade orden concept development.

 1. 1. Let me tell you a story. Illustrated storytelling as a tool for museum learning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Fredrika Jern; [2020-02-19]
  Nyckelord :illustrated storytelling; museum; learning; museum pedagogy; child development; learning theory;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2019, 30 HECSecond Cycle2019:26.... LÄS MER

 2. 2. What constitutes right-wing extremism? - An analysis of three European political parties

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Erik Mellander; [2020-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The end of World War II resulted in the dissolvent of the German Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) and the Italian Partito Nazionale Fascista (PNF). The strength of fascist and national socialist ideologies was significantly weakened after the war. LÄS MER

 3. 3. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Nyckelord :inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Sammanfattning : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. LÄS MER

 4. 4. Putting all the sustainable development eggs in the private sector basket : An investigation into hegemonic struggle in the Danish development community over increasing private sector-driven development

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Louise Maria Skotte Møller; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Development Finance; Private Sector-Driven Development; Civil Society; Critical Discourse Analysis; Hegemony; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : How sustainable development (SD) is envisioned, practiced and financed is a crucial question today. In Denmark, the former government introduced private sector-driven development (PSDD) at the heart of Danish development cooperation. LÄS MER

 5. 5. “Our sins against creation” - En diskursanalys om konstituerandet av hållbar utveckling i Laudato Si’

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Karlberg; [2020]
  Nyckelord :hållbar utveckling; Laudato Si’; påven Franciskus; diskursanalys; Maarten Hajer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Pope Francis released his first encyclical, Laudato Si’, in 2015. It is the first encyclical in the history of the Church dealing with sustainable development. LÄS MER