Sökning: "environmental risk assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade orden environmental risk assessment.

 1. 1. Contamination analysis of the landfill Rösaberg inerta massor : Risk assessment and investigation of the contaminant distribution

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Westander Lisa; [2020]
  Nyckelord :Landfill; MODFLOW; Risk assessment; Site-specific guidelines; Deponi; MODFLOW; Riskbedömning; Platsspecifika riktvärden;

  Sammanfattning : The dispersion of contaminants deriving from landfills poses a risk to the surrounding environment and human health. Old landfills are treated with extra precaution, due to their poorer construction, less stringent operation and lack information regarding the waste content. Vetlanda municipality has identified 48 old landfills. LÄS MER

 2. 2. The Nuclear Option : A Global Sustainability Appraisal of Civil Nuclear Energy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Sebastian Arnström; [2020]
  Nyckelord :nuclear power; solar power; wind power; sustainability; sustainable development; sustainable energy development; sustainability of nuclear power; nuclear accidents; nuclear weapons proliferation; nuclear fuel depletion;

  Sammanfattning : Energy production systems are essential for human progress. They fuel the technologies that underpin economic growth and are prerequisite for efficient food production, education and healthcare. On the flip side, they also incur substantial eco-social costs. LÄS MER

 3. 3. Implementation of Swedish Risk Assessment Guidelines in Kodaikanal, India : A Study of Mercury Contamination in an Area Near a Former Thermometer Factory

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Lindholm; Carin Hayer; [2020]
  Nyckelord :Mercury contamination; Thermometer Factory Kodaikanal; Risk Assessment in Sweden; Risk Assessment in India; Environmental Legislation; Remediation Methods; Sustainable Development Goals;

  Sammanfattning : The aim of the project was to make a detailed risk assessment using Swedish guidelines for a factory site in Kodaikanal, South India, and a nearby village called Vellagavi. The study areas were chosen due to previous records of mercury contamination on the factory site and a possible spread to Vellagavi. LÄS MER

 4. 4. Miljöbedömningens roll för en hållbar kommunal översiktsplanering

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Felicia Frise; [2020]
  Nyckelord :Strategic environmental assessment; SEA; sustainability assessment; impact assessment; comprehensive planning; sustainable spatial planning; sustainable development; Strategisk miljöbedömning; hållbarhetsbedömning; konsekvensbedömning; översiktsplanering; hållbar fysisk planering; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : För att möta de kommande samhällsutmaningarna, med klimatförändring, miljödegradering och sociala problem, krävs en mer hållbar samhällsutveckling där den fysiska planeringen spelar en stor roll. Översiktsplaner, som regleras i den svenska plan- och bygglagen (2010:900), är kommunernas strategiska dokument och avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön i kommunen ska användas, utvecklas och bevaras. LÄS MER

 5. 5. Outdoor thermal comfort in Drottninghög, Helsingborg: a study on the effects of urban densification in a warmer climate

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Daniel Erlström; [2020]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Extreme heat can lead to a significant increase in mortality, especially for urban citizens. Densification of urban areas can dramatically affect the local climate of the city by replacing green areas with impermeable materials and changing both radiative and turbulent fluxes. LÄS MER