Sökning: "risk assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 1588 uppsatser innehållade orden risk assessment.

 1. 1. ENVIRONMENTAL RADIOLOGICAL STUDIES OF KVARNTORPSHÖGEN Dose and Radiological Risk Assessments for Humans and Biota

  Master-uppsats,

  Författare :Felicia Hultqvist; [2021-04-06]
  Nyckelord :Medical physics; NORM; TENORM; Shale ash; Uranium; Polonium; Radiological risk; Humans; Biota;

  Sammanfattning : Background: The pile Kvarntorpshögen and the lakes Surpölen and Norrtorpssjön are the remains of an industry which mined and processed oil shales to extract oil during World War II. The pile mainly consists of shale ash, a waste from the production, while the lakes are nowadays water-filled mining pits. LÄS MER

 2. 2. Granskning av framtagande och kvalitet av riktlinjer för fosterljudsövervakning vid lågriskförlossning i Sverige enligt AGREE II: En totalundersökning

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Ahlsén; Matilda Gloméus; [2021-02-05]
  Nyckelord :Appraisal of Guidelines Research Evaluation II AGREE II ; barnmorskor; CTG; evidensbaserad vård; jämlik vård; kliniska riktlinjer; lågriskförlossning;

  Sammanfattning : Background: There are 44 obstetric clinic's in Sweden. It is up to each individual to designits own guidelines for different health conditions. It is important to minimize unnecessaryinterventions during labour, partly to reduce risks for the mother and the unborn child, birthexperience and outcomes. LÄS MER

 3. 3. Sumatranoshörningen (Dicerorhinus sumatrensis) på gränsen till utrotning - En riskanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Amanda Gagné; [2021]
  Nyckelord :Sumatran rhinoceros; risk assessment; threats; conservation; Indonesia; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The critically endangered Sumatran rhinoceros (Dicerorhinus sumatrensis) has, due to previous hunting and habitat loss, diminished to a few non-viable and fragmented populations. Despite a relatively large amount of conservation efforts during the last 30 years, numbers are still declining. LÄS MER

 4. 4. Qualitative assessment of the contribution of permanent highway observatories to socio-economic evaluations in France

  Master-uppsats, KTH/Systemanalys och ekonomi

  Författare :Robin Gaborit; [2021]
  Nyckelord :permanent observatory; highway; socio-economic evaluation;

  Sammanfattning : This degree project was carried out at the transport design office Setec International, in Paris, from August 3rd to December 18th, 2020. I was part of the team in charge of the post-evaluation of the A150 highway. LÄS MER

 5. 5. Paraplybegreppet komplexa rörelser : En kvalitativ studie om hur komplexa rörelser tolkas och implementeras av högstadielärare i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Mikaela Norman; Hanna Boman; [2021]
  Nyckelord :complex movement; physical education; curriculum; assessment; pupils; curriculum theory; komplexa rörelser; idrott och hälsa; läroplan; bedömning; elever; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att synliggöra hur komplexa rörelser förstås, implementeras och framställs i högstadielärares planering och undervisning i ämnet idrott och hälsa. 1. Hur tolkar högstadielärare begreppet komplexa rörelser i idrott och hälsa? 2. LÄS MER