Sökning: "äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 4052 uppsatser innehållade ordet äldre.

 1. 1. Vilka dör hemma? En registerbaserad studie om palliativ vård i det egna hemmet.

  Magister-uppsats,

  Författare :Isak Berge; Emma Falk; [2017-01-05]
  Nyckelord :delaktighet; dödsplats; folkhälsa; hemmet; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En allt äldre befolkning leder till ökade behov av palliativ vård och är därmed en viktig folkhälsofråga. Att dö i det egna hemmet är ovanligt i Sverige. Internationella studier visar på att de flesta vill dö i det egna hemmet men att detta sällan infrias samt att önskan om dödsplats ofta är okänd. LÄS MER

 2. 2. Äldres oro. Att identifiera, lindra och förebygga oro hos äldre på särskilda boenden.

  Magister-uppsats,

  Författare :Ipek Avdeev; Ahlam Mohammed Nur; [2017-01-05]
  Nyckelord :oro; äldre; identifiera; lindra; förebygga; vård- och omsorgspersonal; erfarenheter; worry; anxiety; elderly; identify; alleviate; prevent; health staff; experiences;

  Sammanfattning : ordinära boenden. Äldre med svår oro har en försämrad livskvalitet samt en ökad förekomst av nedstämdhet och depression. Oro kan lindras och förebyggas med hjälp av olika metoder och strategier. Dock är forskning kring äldres oro bristfällig och mer forskning och kunskap behövs inom området. LÄS MER

 3. 3. Den gravida kvinnan på röntgen- Hur påverkas fostret av joniserande strålning? : -En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Liselott Ljunggren; Emma Andersson; [2017]
  Nyckelord :Foster; stråldos; joniserande strålning; graviditet; litteraturöversikt; datortomografi; konventionell röntgen;

  Sammanfattning : Inledning: Inom sjukvården har det utvecklats metoder där sjukvårdspersonalen använder sig av joniserande strålning, genom så kallad röntgenteknik. Denna typ av joniserande strålning används i olika röntgenapparater och produceras på konstgjord väg. LÄS MER

 4. 4. Felhandlingar hos äldre bilförare vidanvändande av nya typer avväxelväljare

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andreas Brindedahl; [2017]
  Nyckelord :Växelväljare; teknisk psykologi; felhandlingar; äldre vuxna;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att analysera prestationen hos äldre bilförare vid användande av växelväljaremed fokus på felhandlingar. Frågeställningarna berörde skillnader i antalet utförda felhandlingarmed olika växelväljare, typer av felhandlingar som är relaterade till användandet av växelväljarnasamt effekten av att dölja växelväljarna och växelmönstren. LÄS MER

 5. 5. ÄLDRE JAPANSKA HUS I DET OFFENTLIGA RUMMET. Diskursanalys av diskussionen kring bostadsbeståndet i Japan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Elsa Hansen; [2016-09-02]
  Nyckelord :Japanska; Diskursanalys; hus i Japan; vakanta hus; bostadsmarknaden; interpersonell struktur; semiotiska modaliteter; bostadsannonser; statliga texter; Japan; arkitektur;

  Sammanfattning : The current situation in the Japanese property market is not sustainable, as houses areseen as consumer goods rather than investments. Comparing property advertisementswith official Japanese texts concerning house building and addressing the question ofsafe and discarded houses, this study aims to highlight a larger discussion on thehousing situation in Japan by examining interpersonal structure and functional elementssuch as pictures. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet äldre.

Din email-adress: