Sökning: "äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 4115 uppsatser innehållade ordet äldre.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda äldre i hemmet i livets slutskede

  Magister-uppsats,

  Författare :PIRALRAT POTHONG; DUANGPORN SRIJANTHAVONG; [2017-02-21]
  Nyckelord :palliativ vård; äldre; hemsjukvård; sjuksköterskans erfarenhet; värdig död;

  Sammanfattning : Background: Ageing is a natural part of life and the older population is increasing. Manyelderly people choose to die at home. LÄS MER

 2. 2. EN STADSDELSFÖRVALTNING PÅ FACEBOOK. En enkätstudie om vad invånare i Lundby vill se på stadsdelsförvaltningens Facebooksida.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Ann-Catrine Westman; [2017-01-23]
  Nyckelord :Sociala medier; Facebook; kommunikationskanaler; extern kommunikation; offentlig förvaltning; enkätstudie; informantintervjuer;

  Sammanfattning : Ge stadsdelsförvaltningen i Lundby en riktning i hur de kan arbeta med en Facebooksida som kommunikationskanal till sina invånare. Utgångspunkter (s. 7 i uppsatsen), kommunikatörens roll (s. 8 i uppsatsen) om en framgångsrik Facebooksida (s. LÄS MER

 3. 3. Vilka dör hemma? En registerbaserad studie om palliativ vård i det egna hemmet.

  Magister-uppsats,

  Författare :Isak Berge; Emma Falk; [2017-01-05]
  Nyckelord :delaktighet; dödsplats; folkhälsa; hemmet; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En allt äldre befolkning leder till ökade behov av palliativ vård och är därmed en viktig folkhälsofråga. Att dö i det egna hemmet är ovanligt i Sverige. Internationella studier visar på att de flesta vill dö i det egna hemmet men att detta sällan infrias samt att önskan om dödsplats ofta är okänd. LÄS MER

 4. 4. Äldres oro. Att identifiera, lindra och förebygga oro hos äldre på särskilda boenden.

  Magister-uppsats,

  Författare :Ipek Avdeev; Ahlam Mohammed Nur; [2017-01-05]
  Nyckelord :oro; äldre; identifiera; lindra; förebygga; vård- och omsorgspersonal; erfarenheter; worry; anxiety; elderly; identify; alleviate; prevent; health staff; experiences;

  Sammanfattning : ordinära boenden. Äldre med svår oro har en försämrad livskvalitet samt en ökad förekomst av nedstämdhet och depression. Oro kan lindras och förebyggas med hjälp av olika metoder och strategier. Dock är forskning kring äldres oro bristfällig och mer forskning och kunskap behövs inom området. LÄS MER

 5. 5. Mastektomins påverkan på kvinnors livskvalitet : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sophie Adolfsson; Emma Wernholm; [2017]
  Nyckelord :Bröstcancer; mastektomi; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas ungefär 20 kvinnor av bröstcancer varje dag och nästan hälften har genomgått en mastektomi. En av sjuksköterskans uppgifter är att ge stöd för att förbättra kvinnans livskvalitet, då kvinnan ska uppleva ett gott liv med harmoni i sig själv och sin omgivning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet äldre.

Din email-adress: