Sökning: "äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 4417 uppsatser innehållade ordet äldre.

 1. 1. ”NEJ MEN OFTAST ÄR DET JU EN MAN OCH EN KVINNA SOM LEVER IHOP” En kvalitativ intervjustudie om biståndshandläggare inom äldreomsorgens tankar om heteronormativitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Agnes Helgegren; Josefin Karlsson; [2017-07-05]
  Nyckelord :heteronormativitet; äldre; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur biståndshandläggare inomäldreomsorgen förhåller sig till heteronormativitet i sitt arbete med de äldre ochatt undersöka om och i så fall hur heteronormativitet är en del av framställningenav den äldres familj och relationer. För att kunna undersöka detta genomfördesfem kvalitativa forskningsintervjuer med biståndshandläggare från olika enheter. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av att leva med kroniska bensår - Påverkan på den hälsorelaterade livskvaliteten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Karlsson; Kinora Yenvo; [2017-07-03]
  Nyckelord :bensår; hälsorelaterad livskvalitet; lidande; komorbiditet;

  Sammanfattning : På grund av den ökade livslängden kommer Sverige få allt fler äldre människor och med det kommer även antalet personer som lever med kroniska bensår att öka. Personer med kroniska bensår vårdas på olika vårdinstanser och därför är sannolikheten stor att man som sjuksköterska vårdar denna patientgrupp i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter med suicidalt beteende, en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sophia Backström; Julia Ehlorsson; [2017-06-30]
  Nyckelord :Attempted suicide; Attitude; Experience; Knowledge; Mental health; Nurse; Self-harm; Suicide;

  Sammanfattning : Suicid ett folkhälsoproblem och globalt dör nära 800 000 människor till följd av detta varje år. Därtill är det för varje suicid många fler som begår suicidförsök och den största riskfaktorn för suicid är tidigare suicidförsök. LÄS MER

 4. 4. (ʾinna ) PÅ SVENSKA. En jämförande studie av Zetterstéens och Bernströms översättningar av ʾinna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jonas Karlsson; [2017-06-21]
  Nyckelord :arabiska; ʾinna; översättning från arabiska; Koranen; K.V. Zetterstéen; Mohammed Knut Bernström;

  Sammanfattning : Hur ord från ett främmande språk ska översättas till svenska är inte alltid tydligt. Den här uppsatsenär ett försök att reda ut hur det arabiska ordet ʾinna har översätts i en svensk text. Syftet med denhär uppsatsen har varit att genom att jämföra hur K.V. LÄS MER

 5. 5. FONESTEM TYPISKA FÖR GÖTEBORGSKAN, FINNS DE? En vidarestudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Eva Thorselius; [2017-06-12]
  Nyckelord :ljudsymbolism; fonestem; göteborska; språkliga attityder; dialektutjämning;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en vidarestudie av ett tidigare arbete som behandlar den ljudsymboliskaföreteelsen fonestem, det vill säga ett kluster av främst konsonanter som ger det ett visst semantisktinnehåll, i den göteborgska dialekten. Den föregående studien visade att det framförallt varpejorativa fonestem som visades förekomma i stor utsträckning i göteborgskan och i synnerhetkonsonantklustret br- pejorativt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet äldre.

Din email-adress: