Sökning: "åkerböna"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet åkerböna.

 1. 1. Hur ökar vi användningen av svenskodlad trindsäd som proteinfoder?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Fredrik Olofsson; Mårten Johansson; [2018]
  Nyckelord :Svenska proteingrödor; åkerböna; lupin; foderärt;

  Sammanfattning : Protein är en livsavgörande komponent i ett fodermedel för animalieproduktion. I Sverige idag är de proteinmedel som används i inblandningen av foder i huvudsak rapskaka (17 % av den totala inblandningen i sålda fodermedel) och soja (10 % av totalen). Trindsäd,förutom soja, står endast för 2 % av ingredienserna av färdigfoder. LÄS MER

 2. 2. Jämförande av lönsamhet mellan ekologisk och konventionell växtodling i Skåne

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Karl Gustafsson; Fredrik Jansson; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk växtodling; reducerad jordbearbetning; ekonomisk kalkyl; kalkyl etableringsmetod;

  Sammanfattning : Efterfrågan på ekologiska råvaror och produkter ökar årligen och det inhemska behovet överstiger utbudet. Arbetet visar på en fortsatt ökning av efterfrågan på ekologiska livsmedel i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Blålupin : odling i Sverige, varför och hur? möjligheter och begränsningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Christina Berkey; [2017]
  Nyckelord :Blålupin; Lupinus angustifolium; proteingröda; proteinfoder; växtföljder;

  Sammanfattning : Blålupin (Lupinus Angustifolius L.) är en kvävefixerande baljväxt med hög proteinhalt. Genom en ökad odling i Sverige skulle den kunna bidra till mer varierade växtföljder och en ökad produktion av proteinfoder. LÄS MER

 4. 4. Markers in rumen gases for protein degradation in dairy cows

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Emelie Carlsson; [2017]
  Nyckelord :dairy cows; rumen gas; hydrogen sulfide; markers;

  Sammanfattning : Tillförsel av kväve och fosfor i överskott till naturen leder till övergödning. En stor del av överskottet härstammar från lantbruket vilket leder till att kraven på lantbrukaren blir större. Att överutfodra korna är något man vill undvika då foderkostnaden är en av de större på gården. LÄS MER

 5. 5. Growth and health of piglets fed colour flowered faba bean in relation to tannin content

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jolin Währn; [2017]
  Nyckelord :faba bean; pig; tannins; growth; health; plasma urea;

  Sammanfattning : There is an increasing need and interest to use domestic protein feed ingredients in Swedish pig diets instead of imported soybean, particularly in organic production. Due to its tannin content, colour flowered faba bean has been disregarded in this sense, yet it yields more and is grown more in Sweden than the white flowered which is void of tannins. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet åkerböna.

Din email-adress: