Sökning: "Alexander Spel"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Alexander Spel.

 1. 1. Identification with Game Characters : Effects of visual attributes on the identification process between players and characters

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Alexander Gast; [2017]
  Nyckelord :identification; visual attributes; characters; digital games; identifiering; visuella attribut; karaktärer; digitala spel;

  Sammanfattning : Concept of identity within digital games is believed to be a prominent subject as the bond between the player and the character could potentially enhance the gameplay experience. There is as yet a lack of studies addressing the visual identification of predefined game characters. LÄS MER

 2. 2. Tutorials påverkan på inlärning I digitala spel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Alexander Flodén; [2017]
  Nyckelord :tutorial; first-person puzzle platformer; tutorial; första-persons pussel plattform;

  Sammanfattning : This paper researches how players with different experiences in games can learn and experience a tutorial. The purpose of this study is to get a better understanding about the practical application of a tutorial and how it needs to be adjusted for different kinds of audiences for them to be able to learn and understand the game. LÄS MER

 3. 3. Att bryta mönster. En kvalitativ studie av hur kvinnor porträttseras i tv-spel.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Englund; [2015-12-08]
  Nyckelord :Genus; tv-spel; femininitet; stereotyper.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Du redogör med ett par meningar för kunskapsläget för det ämne du har valt att skriva uppsats om.Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnliga karaktärer porträtteras i 2013 års bäst säljande speltitlar. För att svara på syftet har jag valt att ställa frågorna1. LÄS MER

 4. 4. Websocket och webrtc datachannel, realtidskommunikation i webbaserade spel : En studie för att ge stöd till beslut om back-end för webbaserat spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alexander Nyström; [2015]
  Nyckelord :WebRTC; Websocket; Realtidskommunikation; peer-to-peer; server-client;

  Sammanfattning : Möjligheterna på webben blir hela tiden större. Teknologier för webbaserade spel börjar dyka upp som tillåter animationer och realtidskommunikationskrav till den standard som spel gjorda för desktops idag har. LÄS MER

 5. 5. Överföring av kunskap : från spel till verklighet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Fredrik Lundgren; Alexander Gesse; [2015]
  Nyckelord :Transfer of Learning; Överförande av lärande; MDA; ANT; Speldesign; Pedagogik; Datorspel;

  Sammanfattning : Denna undersökning behandlar spel i kontext till lärande och matematik. Genom att gestalta ett spel undersökte vi, författare hur olika designval kunde påverka lärande. Målet var att spelare skulle lära sig genom situationsbaserat lärande och där genom få möjlighet att överföra sin kunskap till sitt vardagsliv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Alexander Spel.

Din email-adress: