Sökning: "Berit Galbe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Berit Galbe.

  1. 1. Hur en grupp pedagoger förstår individanpassad undervisning på en F-2 skola

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Irene Berlin-Svensson; Berit Galbe; [2006]
    Nyckelord :Individualisering; Klasstorlek; Arbetslag; Styrdokument; Lärstilar;

    Sammanfattning : Sammanfattningsvis pekar resultaten av våra undersökningar på att de intervjuade pedagogerna har viljan och ambitionen att ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov i undervisningen men att de uppfattar att möjligheterna till att genomföra individanpassad undervisning är begränsade.De begränsade faktorerna har enligt pedagogerna främst att göra med klasstorleken samt att en del av pedagogerna ofta är ensamma i undervisningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Berit Galbe.

Din email-adress: