Sökning: "Carl Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Carl Nilsson.

 1. 1. Isbitar smälter inte - De ändrar bara form

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Drottman; Carl Nilsson; [2018]
  Nyckelord :språkinriktad undervisning; språkdidaktik; lärarattityder; läsförståelse; begreppsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med den här kunskapsöversikten är att undersöka hur man med hjälp av språkinriktad undervisning kan påverka elevers förmåga att ta till sig naturvetenskaplig kunskap. Vi har valt att avgränsa oss till gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. The Effect of Retirement on Mental Health: The Role of Social Capital.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Josefine Heinevik; Carl Nilsson; [2017-07-28]
  Nyckelord :Retirement; Social Capital; Mental Health; Structural Social Capital; Cog-nitive Social Capital;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 3. 3. En stor del av något för stunden litet och osäkert : En studie om den blivande medarbetarens möte med entreprenören bakom det nystartade företaget 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sebastian Nilsson; Carl Elmqvist; Fredrik Modigh; [2017]
  Nyckelord :Motivation theory; entrepreneurship; entrepreneur; liability of newness; social networks; legitimacy; credibility and relationship;

  Sammanfattning : This bachelor thesis explores the meeting between the entrepreneur and the first employee entering the entrepreneurs newly started business. It takes on the employee perspective with the purpose to understand what driving forces affect the employee in his or hers decision to start working with the entrepreneur. LÄS MER

 4. 4. Musiken har ett rytmiskt driv i språket - en kvalitativ studie om musikens påverkan på den tidiga språkutvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Thern; Sophie Nilsson; [2017]
  Nyckelord :barn; förskola; musik; pedagog; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att synliggöra hur musiken i förskolan kan fungera som verktyg för barnets språkutveckling samt att undersöka ett urval av pedagogers syn på detta. Det empiriska materialet har vi fått fram genom att intervjua verksamma förskollärare samt genom att observera musikaktiviteter på en förskola i södra Skåne. LÄS MER

 5. 5. När det frihetliga möter det auktoritära : Foreningen av fascism och anarki

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jonas Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Carl Schmitt; Ayn Rand; Richard Spencer; Stefan Molyneux; Anarko-fascism;

  Sammanfattning : Uppsatsens undersökande studie ämnar till att skapa en förståelse till varför två till synes diametralt motsatta politiska perspektiv kan sammanstråla, via två framträdande opinionsbildare, i sitt uttalade stöd till en och samma presidentkandidat. Analysen utgår ifrån tre olika policyområden för Trumps, 2016, presidentkandidatur, och hur Richard Spencer samt Stefan Molyneux förhåller sig till dessa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Carl Nilsson.

Din email-adress: