Sökning: "Carl Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Carl Nilsson.

 1. 1. En stor del av något för stunden litet och osäkert : En studie om den blivande medarbetarens möte med entreprenören bakom det nystartade företaget 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sebastian Nilsson; Carl Elmqvist; Fredrik Modigh; [2017]
  Nyckelord :Motivation theory; entrepreneurship; entrepreneur; liability of newness; social networks; legitimacy; credibility and relationship;

  Sammanfattning : This bachelor thesis explores the meeting between the entrepreneur and the first employee entering the entrepreneurs newly started business. It takes on the employee perspective with the purpose to understand what driving forces affect the employee in his or hers decision to start working with the entrepreneur. LÄS MER

 2. 2. Musiken har ett rytmiskt driv i språket - en kvalitativ studie om musikens påverkan på den tidiga språkutvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Thern; Sophie Nilsson; [2017]
  Nyckelord :barn; förskola; musik; pedagog; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att synliggöra hur musiken i förskolan kan fungera som verktyg för barnets språkutveckling samt att undersöka ett urval av pedagogers syn på detta. Det empiriska materialet har vi fått fram genom att intervjua verksamma förskollärare samt genom att observera musikaktiviteter på en förskola i södra Skåne. LÄS MER

 3. 3. Splittade åsikter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amina Blivik; Vilhelm Borelius; Carl-Magnus Nilsson; Charlie Widenfors; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Integration och idrott : En studie om samarbetet mellan kommuner och idrottsrörelsen för stärkandet av ensamkommande flyktingbarns integration

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexander Sjöholm; Carl Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Integration; idrott; idrottsföreningar; ensamkommande flyktingbarn; kommuner; socialt;

  Sammanfattning : During last year Sweden received many immigrants that was fleeing humanitarian disasters and war. Many that arrived was unaccompanied children that for different reasons came to Sweden without their families and kin. LÄS MER

 5. 5. Awesome Fragrance Company : Utveckling av en e-butik för parfymprover

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hugo Ahrengart; Therese Borg; David Magnuson; Victor Nilsson; Beatrice Partain; Carl Voss-Lagerlund; Mattias Wagner; [2016]
  Nyckelord :användbarhet; webbutveckling;

  Sammanfattning : This bachelor's thesis accounts for the results and takeaways from the process of developing the web application for Awesome Fragrance Company. The goal of this thesis is to provide an increased understanding of how a usable web application can be designed, by studying the development of an online store with the purpose of selling fragrance samples. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Carl Nilsson.

Din email-adress: