Sökning: "Edith Jakobsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Edith Jakobsson.

  1. 1. Upplysningskvalitet vid nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 punkt 134 –En kvalitativ studie av upplysningskvalitet i årsredovisningar från år 2007 och år 2017

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Malin Andersson; Edith Jakobsson; [2018-06-26]
    Nyckelord :Upplysningskvalitet; Goodwill; Nedskrivningsprövning; IAS 36; årsredovisning;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: En omdebatterad post inom redovisning är goodwill då den saknarfysisk substans och rymmer mycket osäkerhet. Koncerner som upprättar årsredovisning ienlighet med IFRS ska årligen nedskrivningspröva denna post. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Edith Jakobsson.

Din email-adress: