Sökning: "Fallstudie rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade orden Fallstudie rapport.

 1. 1. IFRS 15 bidrag till en transparent redovisning –En fallstudie om kritiska faktorer i IFRS 15 implementeringsprocess som företag bör förhålla sig till för att uppnå transparens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Elmren; Lydia Rostedt; [2017-06-08]
  Nyckelord :IFRS; IASB; Implementering; transparens; redovisningsstandard; Intäkt;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den första januari 2018 träder den nya intäktstandarden IFRS 15 i kraft vilket förväntas innebära stora förändringar för många företag. Ett av syftena med standarden är att öka transparensen i de finansiella rapporterna. IFRS 15 förutspå innebära en förändrad syn på när och hur intäkter ska redovisas. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av manuell hantering i terminal : En fallstudie inom tredjepartslogistik

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Karin Holmén; Alma Jonsson; [2017]
  Nyckelord :logistik; tredjepartslogistik; effektivisering;

  Sammanfattning : Denna rapport är en fallstudie på Bring som fokuserar på manuell hantering i terminal och hur den kan bli mer effektivt. Uppgiften utformades i samarbete med företaget. LÄS MER

 3. 3. En studie om boendekvaliteti ett nybyggt bostadskomplex : Kvalitativ undersökning som omfattar Kv. Rosteriet 7 och hur detupplevs av de boende och dess omgivning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Anna Björkegren; Matilda Olsson; [2017]
  Nyckelord :Quality of accommodation; residential complex; Ola Nylander; daylight; boendekvalitet; bostadskomplex; Ola Nylander; dagsljusinsläpp; omslutenhet;

  Sammanfattning : Byggbranschen har ett ansvar för att skapa hållbara bostäder på individnivå med även ur ett helhetsperspektiv. Vi påverkas alla indirekt av den arkitektur vi möter i bostaden vilket inverkar på vår upplevda boendekvalitet. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av en eldriven hydraulikpump : En fallstudie utförd vid Rehobot Hydraulics AB i Eskilstuna

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Taif Mahdi; Harald Sundström; [2017]
  Nyckelord :Hydraulik; Hydraulikpump; Kolvpump; Konstruktion; Olja; Produktutveckling; SolidWorks;

  Sammanfattning : Denna rapport kommer att redovisa ett examensarbete på D-nivå som är genomfört av två studenter på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Arbetet omfattar en produktutvecklingsprocess som användes för att utveckla och ta fram en eldriven hydraulikpump. LÄS MER

 5. 5. Effektivare produktion : Hur kan ett företag inom konfektionsbranschen minska sina genomloppstider?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Niklas Malmén; Andreas Andersson Wallerius; [2017]
  Nyckelord :Efficiency; Customer Value; Lean; TOC; Value Stream Mapping; Effektivisering; Kundvärde; Lean; TOC; Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Denna rapport omfattar en fallstudie på ett företag som producerar tryckta textiletiketter tillföretag inom textilbranschen. Företaget har idag vissa problem med ledtiden till kund. Därförvill de effektivisera produktionen och samtidigt skapa förutsättningar för en eventuellframtida expansion. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fallstudie rapport.

Din email-adress: