Sökning: "Fallstudie rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade orden Fallstudie rapport.

 1. 1. Användarupplevelse på webben under skiftande tekniska förutsättningar : en fallstudie av ett implementationsprojekt

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Karl Brisland; [2018]
  Nyckelord :användarupplevelse; användbarhet; UX; plattformsoberoende; dynamik; prestanda; webbutveckling; automatisering;

  Sammanfattning : Denna rapport dokumenterar utvecklingen av en interaktiv tidslinje i webbformat, med högt ställda krav på utseende, funktion, visuella effekter samt konsekvent användarupplevelse på olika plattformar. Implementationen utfördes utifrån teoretiska riktlinjer som erhållits genom litteraturstudier och därefter värderades utfallet dels genom att bedöma dess efterlevnad av dessa riktlinjer och dels genom en användarstudie med ett flertal olika enheter. LÄS MER

 2. 2. Quality Assessment of Conversational Agents : Assessing the Robustness of Conversational Agents to Errors and Lexical Variability

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonathan Guichard; [2018]
  Nyckelord :Adversarial Testing; Conversational Agents; Chatbots; Natural Language Understanding;

  Sammanfattning : Assessing a conversational agent’s understanding capabilities is critical, as poor user interactions could seal the agent’s fate at the very beginning of its lifecycle with users abandoning the system. In this thesis we explore the use of paraphrases as a testing tool for conversational agents. LÄS MER

 3. 3. Automatiserad materialhantering : En explorativ studie om automation som medel för effektiviserad internlogistik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Andreas Funck; Jens Henningsson; [2018]
  Nyckelord :Internlogistik; Materialhantering; Automation; Processutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på kandidatnivå, utfört på uppdrag av Meritor HVS AB i Lindesberg. Arbetet genomfördes under våren 2018 som ett examinationsmoment på högskoleingenjörsprogrammet inom innovativ produktion/logistik vid Mälardalens Högskolas akademi för innovation, design och teknik. LÄS MER

 4. 4. Function Block Algorithm for Operation Planning on Cloud-DPP System : A case study of turbine disc from Sandvik Coromant

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Xinran Hu; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The project presented in this report is the outcome of a Master of Science thesis project which has been accomplished at Sandvik Coromant in Sandviken, Sweden. This Master’s thesis is part of a long-term effort devised by Sandvik Coromant, related the European research project CAPP-4-SMEs, which is a function block based on approach for distributed process planning combined with cloud manufacturing. LÄS MER

 5. 5. Åtgärder för att förebygga hot och våld mot personal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Oscar Liljegren; [2018]
  Nyckelord :Management; hot och våld; utsatta områden; arbetsmiljö; postföretag; strategier; åtgärdsplaner; polismyndigheten; hot och våldhanteringsmodellen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många företag och offentliga myndigheter har problem med att deras anställda personal på något sätt utsätts för hot och fysiskt våld. Enligt en rapport som polismyndigheten presenterade år 2015 ökar antalet "utsatta områden" i Sverige (Nationella operativa avdelningen, 2015). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fallstudie rapport.

Din email-adress: