Sökning: "Helena Kullman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Kullman.

  1. 1. Att vara smittsam i en vårdkontext : en systematisk litteraturstudie om patienters erfarenheter

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Michaela Lindqvist; Helena Kullman; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: HIV/AIDS, MRSA, hepatit C och tuberkulos är allmänfarliga och smittspårningspliktiga sjukdomar som i olik utsträckning är förenade med stigma. För att förhindra smittspridning av dessa sjukdomar tillämpas inom vården specifika åtgärder vilka kan innebära minskad mänsklig kontakt mellan patient och vårdare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Helena Kullman.

Din email-adress: