Sökning: "Injektioner"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Injektioner.

 1. 1. Tidsförlopp för plasmakoncentrationen av bensylpenicillin efter intramuskulär administration av bensylpenicillin med tillsats av lidokain med adrenalin till häst

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Judith Grossman; [2016]
  Nyckelord :bensylpenicillin; penicillin G; häst; intramuskulär administration; lidokain; adrenalin; farmakokinetik; PK PD; benzylpenicillin; penicillin G; horse; intramuscular administration; lidocaine; adrenaline; pharmacokinetics;

  Sammanfattning : Penicillin är den mest använda antibiotikan inom svensk veterinärmedicin. Det är ett väl beprövat och säkert läkemedel som jämfört med många andra antibiotika har en mer begränsad benägenhet att selektera fram resistenta bakterier. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenhet av att administrera intravitreala injektioner

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emilie Anderzon; Jenny Claesson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av allergenspecifik immunterapi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lydia Junebjörk; Johanna Marstorp; [2016]
  Nyckelord :Allergen specific immunotherapy; subcutaneous immunotherapy; patient perspective; communication; Allergenspecifik immunterapi; subkutan immunterapi; patientperspektiv; kommunikation;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige har det uppmätts att 27% av befolkningen har en luftvägsallergi. Dessa behandlas främst med symtomlindrande läkemedel men när detta inte räcker till kan allergenspecifik immunterapi (ASIT) övervägas. Denna behandling kan ges antingen sublingualt eller med subkutana injektioner. LÄS MER

 4. 4. ICT Security of an Electronic Health Record System: an Empirical Investigation : An in depth investigation of ICT security in a modern healthcare system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Johan Kvastad; [2016]
  Nyckelord :security EHR electronic health record hospital computer network static dynamic manual analysis;

  Sammanfattning : An empirical investigation of the security flaws and features of an in-use modern electronic health record system is performed. The investigation was carried out using dynamic analysis, manual testing and interviews with developers. LÄS MER

 5. 5. Den stickrädda patienten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alexandra Andersson; [2016]
  Nyckelord :Needle fear; needles; care measures; children; the nurse; Stickrädsla; nålar; omvårdnadsåtgärder; barn; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visa att ca 10 % av världens befolkning lider av stickrädsla. Konsekvenser för person som känner stickrädsla är ångest och oro samt undvikande av medicinska procedurer som innefattar injektioner. Detta kan leda till hälsoproblem för individen och i värsta fall leda till att personen undviker all hälso- och sjukvård. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Injektioner.

Din email-adress: