Sökning: "Injektioner"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet Injektioner.

 1. 1. Oro, ångest och smärta i samband med intravitreala injektioner : En beskrivande och korrelerande enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mikaela Johansson; Neva Ekströmer; [2017]
  Nyckelord :Intravitreal injektion; oro; ångest; smärta; åldersrelaterad makuladegeneration;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intravitreala injektioner där läkemedel administreras till ögats glaskropp är en välanvänd behandlingsmetod. Det förekommer att patienter känner både oro och ångest inför- samt smärta i samband med injektionen. LÄS MER

 2. 2. Does intra-articular corticosteroid treatment harm the joint tissues? – A systematic review

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Burim Duraku; Omar Khazal; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SYFTE: Syftet med arbetet var att sammanställa en systematisk översikt om intra-artikulära injektioner med kortikosteroider ger upphov till bieffekter, med tonvikt på nedbrytning av brosk och benvävnad samt fynd som rör käkled. METOD: Sökningsmetoden utgick från ”PRISMA guidelines” och ”PRISMA harm”. LÄS MER

 3. 3. Effect of corticosteroids on articular cartilage after intra-articular injection as treatment of osteoarthritis

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Julia Söderström; [2017]
  Nyckelord :Osteoartrit; ledbrosk; kortison; betamethason; triamcinolon acetonid; methylprednisolon acetat; Osteoarthritis; articular cartilage; corticosteroids; betamethasone; triamcinolone acetonide; methylprednisolone acetate;

  Sammanfattning : Osteoartrit (OA) är ett stort problem hos hästar då det orsakar upp till 60% av alla hältor. OA är en inflammatorisk och progressiv sjukdom som uppkommer när ledens naturliga balans mellan anabola och katabola processer rubbas och jämnvikten förskjuts så att de katabola processerna tar över. LÄS MER

 4. 4. Tidsförlopp för plasmakoncentrationen av bensylpenicillin efter intramuskulär administration av bensylpenicillin med tillsats av lidokain med adrenalin till häst

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Judith Grossman; [2016]
  Nyckelord :bensylpenicillin; penicillin G; häst; intramuskulär administration; lidokain; adrenalin; farmakokinetik; PK PD; benzylpenicillin; penicillin G; horse; intramuscular administration; lidocaine; adrenaline; pharmacokinetics;

  Sammanfattning : Penicillin är den mest använda antibiotikan inom svensk veterinärmedicin. Det är ett väl beprövat och säkert läkemedel som jämfört med många andra antibiotika har en mer begränsad benägenhet att selektera fram resistenta bakterier. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenhet av att administrera intravitreala injektioner

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emilie Anderzon; Jenny Claesson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Injektioner.

Din email-adress: