Sökning: "Injektioner"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet Injektioner.

 1. 1. Diagnostisk anestesi i hästens distala framben : faktorer att ha i åtanke

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Olga Svensson; [2017]
  Nyckelord :häst; diagnostisk anestesi; lokalanestetika; hälta;

  Sammanfattning : Diagnostiska anestesier lagda som infiltration, perineurala eller intraartikulära, är metoder som vanligtvis används i samband med hältutredning på häst. Till hästens distala framben räknas strukturer från karpus och nedåt, inklusive metakarpus, kota, kronben och hov med tillhörande leder och mjukvävnad i form av senor, ligament och muskler. LÄS MER

 2. 2. Följs de regler som finns kring hantering av antibiotikakontaminerat förbrukningsmaterial inom djursjukvården? : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Miriam Castillo Eidem; [2017]
  Nyckelord :antibiotika; antibiotikaavfall; hantering; förbrukningsmaterial; veterinärmedicin; hälsa och sjukvård;

  Sammanfattning : Personal inom vård- och omsorgs som hanterar antibiotika bör vara insatt och följa de regler och föreskrifter som finns kring antibiotikahantering. Samma regler och riktlinjer som gäller för humanvården gäller också djursjukvården och dess personal. LÄS MER

 3. 3. Injektionsassocierade sarkom hos katt : utgör tumörsuppressorgenen p53 en roll för tumörutvecklingen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Philip Yngvesson; [2017]
  Nyckelord :FISS; injektionsassocierade; sarkom; katt; p53;

  Sammanfattning : Sedan början av 1990-talet har vaccinationer och andra injektioner kopplats till uppkomsten av aggressiva sarkom hos katt. Trots att sjukdomen är relativt ovanlig och endast uppkommer hos 0,32 till 10 katter per 10 000 vaccinationsdoser så bidrar den dåliga prognosen till stor oro hos veterinärer och djurägare världen över. LÄS MER

 4. 4. Allergenspecifik immunterapi som behandling av atopisk dermatit hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma May Genfeldt; [2017]
  Nyckelord :allergenspecifik immunterapi; ASIT; atopisk dermatit; hund;

  Sammanfattning : Atopisk dermatit eller canine atopic dermatitis (CAD) är en vanlig inflammatorisk, kliande hudsjukdom hos hund kopplad till en överkänslighetsreaktion av typ 1, vilket innebär ett överdrivet Th2-svar med produktion av IgE-antikroppar. En behandlingsmetod för CAD som anses både säker och effektiv är allergenspecifik immunterapi (ASIT). LÄS MER

 5. 5. Does intra-articular corticosteroid treatment harm the joint tissues? – A systematic review

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Burim Duraku; Omar Khazal; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SYFTE: Syftet med arbetet var att sammanställa en systematisk översikt om intra-artikulära injektioner med kortikosteroider ger upphov till bieffekter, med tonvikt på nedbrytning av brosk och benvävnad samt fynd som rör käkled. METOD: Sökningsmetoden utgick från ”PRISMA guidelines” och ”PRISMA harm”. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Injektioner.

Din email-adress: