Sökning: "Injektioner"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Injektioner.

 1. 1. Simulation of chaos engineeringfor Internet-scale software with ns-3

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Anton Zubayer; Tai Luong; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractChaos engineering is the practice of volitionally fault injecting in to a built system with the main purpose of finding the eventual bugs existed in the system before the actual system error occurs. One of the pioneers in this practice is the Simian army, a part of Netflix, where they used random fault injection and linage driven fault injection in its own enormous system with the purposes of suggesting either a relevant approach to chaos engineering or to propose methods of how to uncover the hidden weaknesses. LÄS MER

 2. 2. Främjande av säker vård vid intravitreala injektioner : En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelse

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Pernilla Jensen; Sofia Kroon; [2018]
  Nyckelord :Nurse; safe care; intrevitreal injection; Sjuksköterska; Säker vård; intravitreala injektioner;

  Sammanfattning : An increasing number of patients are in need of intravitreal injections which lead to a need of extending capacity at eye clinics. One of the essential core competencies in nursing care is safe care and the purpose of this study was to investigate ophthalmologic nurse´s experiences of promoting safe care in conjunction with intravitreal injections. LÄS MER

 3. 3. Följs de regler som finns kring hantering av antibiotikakontaminerat förbrukningsmaterial inom djursjukvården? : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Miriam Castillo Eidem; [2017]
  Nyckelord :antibiotika; antibiotikaavfall; hantering; förbrukningsmaterial; veterinärmedicin; hälsa och sjukvård;

  Sammanfattning : Personal inom vård- och omsorgs som hanterar antibiotika bör vara insatt och följa de regler och föreskrifter som finns kring antibiotikahantering. Samma regler och riktlinjer som gäller för humanvården gäller också djursjukvården och dess personal. LÄS MER

 4. 4. Allergenspecifik immunterapi som behandling av atopisk dermatit hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma May Genfeldt; [2017]
  Nyckelord :allergenspecifik immunterapi; ASIT; atopisk dermatit; hund;

  Sammanfattning : Atopisk dermatit eller canine atopic dermatitis (CAD) är en vanlig inflammatorisk, kliande hudsjukdom hos hund kopplad till en överkänslighetsreaktion av typ 1, vilket innebär ett överdrivet Th2-svar med produktion av IgE-antikroppar. En behandlingsmetod för CAD som anses både säker och effektiv är allergenspecifik immunterapi (ASIT). LÄS MER

 5. 5. Piglets milk intake during nursing in sows treated with oxytocin

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Elin Karlsson; [2017]
  Nyckelord :sow; oxytocin; milk stasis; piglet; weight changes; weigh-suckle-weigh; milk ejection; milk let down;

  Sammanfattning : Milk ejection occurs in response to release of the hormone oxytocin from the pitui-tary, and this hormone is also used as treatment of milk stasis in sows in the Swe-dish piglet production. Today, there are few reports on the effect of oxytocin injec-tion on sow milk let down, piglet and sow nursing behaviour or piglet milk intake. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Injektioner.

Din email-adress: