Sökning: "Injektioner"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Injektioner.

 1. 1. Följs de regler som finns kring hantering av antibiotikakontaminerat förbrukningsmaterial inom djursjukvården? : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Miriam Castillo Eidem; [2017]
  Nyckelord :antibiotika; antibiotikaavfall; hantering; förbrukningsmaterial; veterinärmedicin; hälsa och sjukvård;

  Sammanfattning : Personal inom vård- och omsorgs som hanterar antibiotika bör vara insatt och följa de regler och föreskrifter som finns kring antibiotikahantering. Samma regler och riktlinjer som gäller för humanvården gäller också djursjukvården och dess personal. LÄS MER

 2. 2. Injektionsassocierade sarkom hos katt : utgör tumörsuppressorgenen p53 en roll för tumörutvecklingen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Philip Yngvesson; [2017]
  Nyckelord :FISS; injektionsassocierade; sarkom; katt; p53;

  Sammanfattning : Sedan början av 1990-talet har vaccinationer och andra injektioner kopplats till uppkomsten av aggressiva sarkom hos katt. Trots att sjukdomen är relativt ovanlig och endast uppkommer hos 0,32 till 10 katter per 10 000 vaccinationsdoser så bidrar den dåliga prognosen till stor oro hos veterinärer och djurägare världen över. LÄS MER

 3. 3. Allergenspecifik immunterapi som behandling av atopisk dermatit hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma May Genfeldt; [2017]
  Nyckelord :allergenspecifik immunterapi; ASIT; atopisk dermatit; hund;

  Sammanfattning : Atopisk dermatit eller canine atopic dermatitis (CAD) är en vanlig inflammatorisk, kliande hudsjukdom hos hund kopplad till en överkänslighetsreaktion av typ 1, vilket innebär ett överdrivet Th2-svar med produktion av IgE-antikroppar. En behandlingsmetod för CAD som anses både säker och effektiv är allergenspecifik immunterapi (ASIT). LÄS MER

 4. 4. Oro, ångest och smärta i samband med intravitreala injektioner : En beskrivande och korrelerande enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mikaela Johansson; Neva Ekströmer; [2017]
  Nyckelord :Intravitreal injektion; oro; ångest; smärta; åldersrelaterad makuladegeneration;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intravitreala injektioner där läkemedel administreras till ögats glaskropp är en välanvänd behandlingsmetod. Det förekommer att patienter känner både oro och ångest inför- samt smärta i samband med injektionen. LÄS MER

 5. 5. Penicillinchock på häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Linnea Vanler; [2017]
  Nyckelord :penicillinchock; bensylpenicillin; prokain;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att belysa biverkningen penicillinchock genom att studera mekanismer som ligger bakom de negativa biverkningarna, redogöra för riskfaktorer och hur ofta penicillinchock förekommer. Bensylpenicillin är den mest använda antibiotikan i Sverige vid bakteriella infektioner hos häst. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Injektioner.

Din email-adress: