Sökning: "Injektioner"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Injektioner.

 1. 1. Följs de regler som finns kring hantering av antibiotikakontaminerat förbrukningsmaterial inom djursjukvården? : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Miriam Castillo Eidem; [2017]
  Nyckelord :antibiotika; antibiotikaavfall; hantering; förbrukningsmaterial; veterinärmedicin; hälsa och sjukvård;

  Sammanfattning : Personal inom vård- och omsorgs som hanterar antibiotika bör vara insatt och följa de regler och föreskrifter som finns kring antibiotikahantering. Samma regler och riktlinjer som gäller för humanvården gäller också djursjukvården och dess personal. LÄS MER

 2. 2. Allergenspecifik immunterapi som behandling av atopisk dermatit hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emma May Genfeldt; [2017]
  Nyckelord :allergenspecifik immunterapi; ASIT; atopisk dermatit; hund;

  Sammanfattning : Atopisk dermatit eller canine atopic dermatitis (CAD) är en vanlig inflammatorisk, kliande hudsjukdom hos hund kopplad till en överkänslighetsreaktion av typ 1, vilket innebär ett överdrivet Th2-svar med produktion av IgE-antikroppar. En behandlingsmetod för CAD som anses både säker och effektiv är allergenspecifik immunterapi (ASIT). LÄS MER

 3. 3. Does intra-articular corticosteroid treatment harm the joint tissues? – A systematic review

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Burim Duraku; Omar Khazal; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SYFTE: Syftet med arbetet var att sammanställa en systematisk översikt om intra-artikulära injektioner med kortikosteroider ger upphov till bieffekter, med tonvikt på nedbrytning av brosk och benvävnad samt fynd som rör käkled. METOD: Sökningsmetoden utgick från ”PRISMA guidelines” och ”PRISMA harm”. LÄS MER

 4. 4. Oro, ångest och smärta i samband med intravitreala injektioner : En beskrivande och korrelerande enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mikaela Johansson; Neva Ekströmer; [2017]
  Nyckelord :Intravitreal injektion; oro; ångest; smärta; åldersrelaterad makuladegeneration;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intravitreala injektioner där läkemedel administreras till ögats glaskropp är en välanvänd behandlingsmetod. Det förekommer att patienter känner både oro och ångest inför- samt smärta i samband med injektionen. LÄS MER

 5. 5. Penicillinchock på häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Linnea Vanler; [2017]
  Nyckelord :penicillinchock; bensylpenicillin; prokain;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att belysa biverkningen penicillinchock genom att studera mekanismer som ligger bakom de negativa biverkningarna, redogöra för riskfaktorer och hur ofta penicillinchock förekommer. Bensylpenicillin är den mest använda antibiotikan i Sverige vid bakteriella infektioner hos häst. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Injektioner.

Din email-adress: