Sökning: "Marina Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Marina Pettersson.

 1. 1. Development of a non-linear hydrodynamic maneuvereing model of a diver delivery vehicle

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Johan Pettersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The SEAL Carrier is a marine hybrid craft with capacity to travel both on the surface and completely submerged with main objective to transport a group of divers. The craft is developed for transporting a unit of combat divers in and out the of area of operation where the high speed at surface and low signature when submerged are key features. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda och bemöta patienter med fetma : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jonas Hedlund; Marina Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Caring; Experiences; Meeting; Nurses; Obesity; Bemötande; Fetma; Omvårdnad; Sjuksköterskor; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av fetma runt om i världen har ökat sedan flera år tillbaka. I Sverige har andelen personer med fetma tredubblats sedan 1980-talet och fetma klassas idag som ett folkhälsoproblem. Fetma medför ökad risk att drabbas av ett flertal hälsoproblem. LÄS MER

 3. 3. Hur föräldrar till barn med ADHD upplever bemötandet av vårdpersonal inom hälso-och sjukvården : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Therese Lucas; Marina Pettersson; [2017]
  Nyckelord :ADHD; parents; experience; children; ADHD; föräldrar; upplevelse; barn;

  Sammanfattning : Background: About five percent of Swedish children have been diagnosed with ADHD until 2016. Living with ADHD can involve multiple trials both for the child and the parents. Upon investigation and diagnosing of the ADHD the parents of these children have to face various health personnels with different skills in health care. LÄS MER

 4. 4. Naval Architecture : Attraktivare pendelbåtstrafik

  Kandidat-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Anton Pettersson-Thurfjell; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sjöfart är en bärande pelare i världsekonomin. Tonvis med produkter och råvaror transporteras med fartyg varje dag. En stor del av det transporterade värdet av de som transporteras fraktas i containers.En fartygsprojektering av ett containerfartyg som ska trafikera rutten mellan Singapore och Rotterdam tur och retur på 40 dagar genomförs. LÄS MER

 5. 5. Språk och utveckling eller språkutveckling och identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marina Eriksson-Pettersson; [2014-12-10]
  Nyckelord :SFI; språk; inlärning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Marina Pettersson.

Din email-adress: