Sökning: "Oscar Dannström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oscar Dannström.

  1. 1. Vad är vinkvalité? : En studie om uppfattningen av kvalité som koncept och hur den förändras med ökad kunskap

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

    Författare :Oscar Dannström; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Vin har konsumerats i 8000 år och idag är bedömningen av dess kvalité mer utbredd än någonsin. Men begreppet är inte definierat på ett tillfredställande sätt ännu och uppfattningen av kvalité är även beroende av engagemanget för vin. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Oscar Dannström.

Din email-adress: