Sökning: "Sarah Meyer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sarah Meyer.

 1. 1. DECONSTRUCTING GENDER - How to Teach Gender and Feminist Pedagogy using Stephenie Meyer's Life and Death in the EFL classroom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sarah Ahlung; [2017-09-05]
  Nyckelord :feminist pedagogy; gender theory; gender swap; gender stereotypes;

  Sammanfattning : Research done by The Swedish National Agency for Education shows students being treatedand assessed differently. Various demands and expectations are placed on them based on theirgender. Schools thus have a responsibility and a duty to counterbalance conventional andstereotypical gender patterns. LÄS MER

 2. 2. Extern kommunikation av Corporate Entrepreneurship

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vendela Wikman; Sarah Meyer; [2013]
  Nyckelord :Corporate Entrepreneurship; extern kommunikation; entreprenöriell orientering; teknisk innovation; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Entreprenörskap och innovationskraft har genom begreppet Corporate Entrepreneurship erkänts som en framgångsfaktor för företag. Med utgångspunkt i att Corporate Entrepreneurship är av ökande betydelse utreds här i vilken mån detta återspeglas i företags externa kommunikation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sarah Meyer.

Din email-adress: