Sökning: "användbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 1184 uppsatser innehållade ordet användbarhet.

 1. 1. ”VERKTYGET SKAPAR EN TRYGGHET FÖR MIG MEN FRAMFÖRALLT FÖR BRUKAREN” En kvalitativ studie om digital transformation med teknisk implementering – ur ett medarbetarperspektiv inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Natalie Dalberg Larsson; Linnea Stensson; [2017-09-29]
  Nyckelord :förändringsarbete; kompetensutveckling; medarbetarperspektiv; digital transformation; teknisk implementering; deltagande; påverkbarhet; anpassning; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Syfte: Intresset är att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka de anställdas möjlighet till kompetensutveckling inom ramen för den tekniska implementeringen och vilken betydelse möjligheten haft för upplevelsen av den nya teknikens användbarhet och tillgänglighet. Teori: Organisationsutveckling och förändringsarbete; Human Resources-perspektivet som utgångspunkt med Kotters (1992) modell för förändringsstrategi i åtta stadier som fundament. LÄS MER

 2. 2. ”ETT ENKELT LITET TRÄD” Arbetsterapeuters upplevelser av The Tree Theme Method® som behandlingsmetod vid stressrelaterad psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Carlsson; Emma Hagman; [2017-03-28]
  Nyckelord :Stress; stressrelaterad psykisk ohälsa; kreativa aktiviteter; Tree Theme Method TTM ; arbetsterapeuter; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund En grundläggande princip inom arbetsterapi är behovet av balans i aktivitetslivet för engod hälsa. Stress är en bidragande faktor till psykisk ohälsa i dagens samhälle. Det finnsen tydlig koppling mellan en obalans i vardagliga aktiviteter och ökad stress. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av en semi-automatiserad ultraljudsapparat för mätning av urinvolym i blåsan, på djur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elisabeth Miller; [2017]
  Nyckelord :BladderScan; hund; katt; gris;

  Sammanfattning : Urinvolymen hos sällskapsdjur är viktig att följa i klinisk verksamhet, bland annat för att se om ett djur kan producera urin vid njurskador och transplantationer. Det är även av intresse att upptäcka en distension av urinblåsan i samband med patologier där uretra inte kan relaxera eller är blockerad, då en urinblåseöverfyllnad kan orsaka stress hos djuret och i vissa fall ge livshotande skador. LÄS MER

 4. 4. Effektiviteti gränssnitt : Mentalamodellers inverkan på klickkostnad

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Mårten Nesterud; Andreas Svanlund; [2017]
  Nyckelord :Efficiency; Click cost; User expectations; Mental model; User Interface; Web interface layout; Web questionnaire design.; Effektivitet; Klickkostnad; Användarförväntningar; Mental modell; Användargränssnitt; Webbgränssnittslayout; Webbenkätdesign.;

  Sammanfattning : Efficiency as a   part of usability is a much researched topic. How we design user interfaces   though, is often a matter of convention rather than scientifically validated   patterns. There is however a reason for this; research has shown that users   form clear mental models, or expectations of how an interface should look and   work. LÄS MER

 5. 5. Acceptans av kroppsburen teknik som mäter stress - en undersökning som identifierar acceptansfaktorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Therese Nilsson; Frida Sundström; [2017]
  Nyckelord :Stress; Artificiell Intelligens; Kroppsburen teknik; Acceptans; TAM; TAMMS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Stress är ett utbrett problem och i takt med detta har även behovet av kroppsburen teknik som mäter stress blivit aktuellt. Detta är dock en relativt ny teknik och således kraven för att det ska bli accepterat är ännu osäkert. Därför undersöktes vilka faktorer som påverkar acceptansen av kroppsburen teknik som mäter stress. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet användbarhet.

Din email-adress: