Sökning: "användbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 1076 uppsatser innehållade ordet användbarhet.

 1. 1. Trots ByggR så byggS det inte : En kvalitativ fallstudie av bygglovsprocessen, processledning och verktyget ByggR.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Bildanalys och människa-datorinteraktion; Uppsala universitet/Bildanalys och människa-datorinteraktion

  Författare :Anna Hanstorp; Lina Sjögren; [2017]
  Nyckelord :processledning; arbetsprocess; bygglov; kommun; kommunikation; användbarhet; ärendhanteringsverktyg;

  Sammanfattning : With the digital transformation the importance of well-adapted systems and casemanagement tools in the building permit process has increased. This study aims toexamine how Swedish municipalities’ work processes differ regarding handlingbuilding permit applications and work process development. LÄS MER

 2. 2. Designed around you : User Friendly Replenishment of Washer Fluid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hampus Brorsson-Pierre; Kristoffer Åhlund; [2017]
  Nyckelord :User centered design; washer fluid; industrial design engineering; user friendly; usability; automotive design; Användarcentrerad design; spolarvätska; teknisk design; användarvänlighet; användbarhet; bildesign;

  Sammanfattning : This master thesis concerns the development of a refilling position and solution, for washer fluid. As well as a study and development of the use of a secondary washer fluid for winter and summer use. LÄS MER

 3. 3. När informationssystemen leder till dubbelarbete : En fallstudie av ärendehanteringen inom Huddinge kommun

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Julia Barton; Sandra Flygare; [2017]
  Nyckelord :case management; information system; usability; data management; municipality; ärendehantering; informationssystem; användbarhet; datahantering; kommun;

  Sammanfattning : Idag sker organisatoriskt administrationsarbete till stor del med hjälp av datoriserad teknik. Det finns dock en ineffektivitet i hur detta administrationsarbete går till i olika datasystem vilket lett till högre kostnad för mindre genererad nytta åt kunderna. Inom den offentliga sektorn är dessa kunder invånarna. LÄS MER

 4. 4. Användbarhetsutvärdering av gränssnittsprototyper En jämförelse av heuristisk utvärdering och användarinvolverad utvärdering

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Pontus Nilsson Tengnäs; Patrik Nilsson; [2016-12-09]
  Nyckelord :Användbarhet; Utvärdering av gränssnitt; Utvärdering vid tidiga utvecklingsstadier; Heuristisk utvärdering; Användarinvolverad utvärdering;

  Sammanfattning : As more advanced applications can be used in web browsers there is an increasing demand for good interface design as this is an important factor regarding a system’s success or failure. To evaluate the design of a user interface, heuristic evaluation and user testing can be performed. LÄS MER

 5. 5. Avgörande designprinciper för användbarhet En kvalitativ studie av designens betydelse för utveckling av eHälsosystem

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ellen Eklöf; Anna Holst; [2016-12-09]
  Nyckelord :användbarhet; design; designprinciper; eHälsa; eHälsosystem; wellbeing;

  Sammanfattning : Health and wellAbeing are major key issues in today's society. With today's technology there is great potential for using it to contribute to healthAimproving measures instead of technology beeing associated with sedentary. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet användbarhet.

Din email-adress: