Sökning: "användbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 1202 uppsatser innehållade ordet användbarhet.

 1. 1. UPPLEVELSER OCH ANVÄNDNING AV ARMPROTES I VARDAGENS AKTIVITETER En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Annette Spjut; [2018-03-27]
  Nyckelord :Amputees; Upper Extremity Deformities; Congenital; Quality of life;

  Sammanfattning : Bakgrund Ett behov av armprotes kan ha sin bakgrund i amputation eller dysmeli och kan innebära stor påverkan på vardagslivet. Arbetsterapeuter arbetar med utgångspunkt i att människan är en aktiv varelse som har ett behov att engagera sig i för denne, meningsfulla aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Elevinflytandets vara eller icke vara - En kunskapsöversikt om elevinflytandets relevans för samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Larsson; Tinez Jönsson; [2018]
  Nyckelord :elevinflytande; samhällskunskap; delaktighet; demokrati; skoldemokrati;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte och frågeställningar är att redogöra för olika förhållningssätt inom forskning gällande elevinflytande samt vilka argument det finns för att använda elevinflytande som ett verktyg för att elever ska uppnå samhällskunskapsämnets syfte och mål i gymnasieskolan. Materialet som används har sammanställts utifrån en systematisk informationssökningsprocess i huvudsakligen två databaser, ERIC via EBSCO samt Swepub. LÄS MER

 3. 3. Usability guided development of a participant database system

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Joakim Falk; [2018]
  Nyckelord :Usability; Database; Database system; Development; User test; Web application; Web development; Usability guidelines; Human-Computer Interaction; HCI; Graphical User Interface; GUI; User Friendly Interface; User-Centered System Design; UCSD; Användbarhet; Databas; Databassystem; Utveckling; Användartest; Webbapplikation; Webbutveckling; Användbarhetsriktlinjer; Människa-Datorinteraktion; MDI; Grafiskt Användargränssnitt; Användarvänligt Gränssnitt; Användarcentrerad Systemdesign; ACSD;

  Sammanfattning : This project consisted of the development of a web based participant database system to replace a spreadsheet based one for the project “Vi Ses! Språkvänner i Linköping” and the evaluation of it. The design and implementation was done iteratively using a collection of usability guidelines as well as the results of a set of user tests. LÄS MER

 4. 4. Where-Else : Creating a dialogue tool to enhance green space allocation for the mitigation of noise and water runoff in urban settings.

  Master-uppsats, KTH/Strategiska hållbarhetsstudier

  Författare :Elsemieke Jolien Juffer; [2018]
  Nyckelord :climate change; resilience; dialogue; urbanisation; water; sound.;

  Sammanfattning : Cities around the world encounter global challenges, of which climate change is one. Urbanisation is resulting in inflexible land uses that are hard to reverse and cause fragmentation of green areas, which therefore decline in quality and contribute to the cities’ vulnerability to climate change. LÄS MER

 5. 5. Typiskt berättande : En komparativ arketypanalys ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Manuel Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Northrop Frye; archetypal analysis; literature teaching; Jeanette Winterson; Lighthousekeeping; Markus Zusak; I am the Messenger; literary competence; Northrop Frye; arketypanalys; litteraturundervisning; Jeanette Winterson; Fyrväktaren; Markus Zusak; Jokern; litterär kompetens;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Markus Suzaks Jokern och Jeanette Wintersons Fyrväktarenutifrån Northrop Fryes arketypanalys. Inledningsvis görs separata analyser av de bådaverken som sedan får ligga till grund för att jämföra de återkommande dragen somkunnat identifieras i de skilda texterna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet användbarhet.

Din email-adress: