Sökning: "användbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 1069 uppsatser innehållade ordet användbarhet.

 1. 1. Användbarhetsutvärdering av gränssnittsprototyper En jämförelse av heuristisk utvärdering och användarinvolverad utvärdering

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Pontus Nilsson Tengnäs; Patrik Nilsson; [2016-12-09]
  Nyckelord :Användbarhet; Utvärdering av gränssnitt; Utvärdering vid tidiga utvecklingsstadier; Heuristisk utvärdering; Användarinvolverad utvärdering;

  Sammanfattning : As more advanced applications can be used in web browsers there is an increasing demand for good interface design as this is an important factor regarding a system’s success or failure. To evaluate the design of a user interface, heuristic evaluation and user testing can be performed. LÄS MER

 2. 2. Avgörande designprinciper för användbarhet En kvalitativ studie av designens betydelse för utveckling av eHälsosystem

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Ellen Eklöf; Anna Holst; [2016-12-09]
  Nyckelord :användbarhet; design; designprinciper; eHälsa; eHälsosystem; wellbeing;

  Sammanfattning : Health and wellAbeing are major key issues in today's society. With today's technology there is great potential for using it to contribute to healthAimproving measures instead of technology beeing associated with sedentary. LÄS MER

 3. 3. Viktiga principer för design av grafiska gränssnitt för SaaS-baserade system som hanterar ekonomiska transaktioner En kvalitativ fallstudie om användbarhet

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mathias Berneland; Niklas Nachtweij; [2016-10-14]
  Nyckelord :Interaktionsdesign; designprinciper; Software as a Service; SaaS; gränssnitt;

  Sammanfattning : Det blir vanligare att människor utför ekonomiska transaktioner via internet och att allt fler företag går över till Software as a Service (SaaS) som modell för leverans av sina produkter. Det finns en mängd forskning om generella designprinciper inom interaktionsdesign och SaaS men det finns ingen forskning med fokus mot just SaaS-baserade system för ekonomiska transaktioner. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor mer vänster än män? En studie av kvinnor och mäns olika politiska preferenser över Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Johansson; [2016-07-01]
  Nyckelord :det moderna könsgapet; vänster-högerskala; Europa; socioekonomi; attitydmässiga faktorer;

  Sammanfattning : Studier har historiskt sett visat att kvinnor är mer konservativa och höger än män, och ävenmer ointresserade av politik. Denna tendens har dock förändrats till det motsatta, kvinnor är nu istället mer vänster än män, en tendens som i teorin brukar kallas the modern gender gap. LÄS MER

 5. 5. ”DET FINNS INGET ROMANTISKT MED EN PDF” En kvalitativ studie av svenska studenters attityder och inställningar till kurslitteratur i e-boksformat.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elina Hellmark; Cecilia Jonsson; [2016-02-11]
  Nyckelord :e-bok; studenter; kurslitteratur; inställning; attityd; socialisation; meningsskapande; kognitiva processer; affektiva processer;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap.Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, Göteborgs universitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet användbarhet.

Din email-adress: