Sökning: "användbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 1111 uppsatser innehållade ordet användbarhet.

 1. 1. ”ETT ENKELT LITET TRÄD” Arbetsterapeuters upplevelser av The Tree Theme Method® som behandlingsmetod vid stressrelaterad psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Carlsson; Emma Hagman; [2017-03-28]
  Nyckelord :Stress; stressrelaterad psykisk ohälsa; kreativa aktiviteter; Tree Theme Method TTM ; arbetsterapeuter; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund En grundläggande princip inom arbetsterapi är behovet av balans i aktivitetslivet för engod hälsa. Stress är en bidragande faktor till psykisk ohälsa i dagens samhälle. Det finnsen tydlig koppling mellan en obalans i vardagliga aktiviteter och ökad stress. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av en semi-automatiserad ultraljudsapparat för mätning av urinvolym i blåsan, på djur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elisabeth Miller; [2017]
  Nyckelord :BladderScan; hund; katt; gris;

  Sammanfattning : Urinvolymen hos sällskapsdjur är viktig att följa i klinisk verksamhet, bland annat för att se om ett djur kan producera urin vid njurskador och transplantationer. Det är även av intresse att upptäcka en distension av urinblåsan i samband med patologier där uretra inte kan relaxera eller är blockerad, då en urinblåseöverfyllnad kan orsaka stress hos djuret och i vissa fall ge livshotande skador. LÄS MER

 3. 3. Acceptans av kroppsburen teknik som mäter stress - en undersökning som identifierar acceptansfaktorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Therese Nilsson; Frida Sundström; [2017]
  Nyckelord :Stress; Artificiell Intelligens; Kroppsburen teknik; Acceptans; TAM; TAMMS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Stress är ett utbrett problem och i takt med detta har även behovet av kroppsburen teknik som mäter stress blivit aktuellt. Detta är dock en relativt ny teknik och således kraven för att det ska bli accepterat är ännu osäkert. Därför undersöktes vilka faktorer som påverkar acceptansen av kroppsburen teknik som mäter stress. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen av webbapplikationen Coffify med fokus på användbarhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Titus Andersson; Markus Byström; Karl Engstam; Carl Hedlund; Gustav Larsson; Oskar Nordborg; Christian Saeby; Joel Wahlstedt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-commerce have gotten more common the past years, and it is of great importance that sellers can offer a useable platform on the internet. During the startup-process of this project, multiple coffee roasters were contacted and they were positive to the idea of a webshop application that can help them reach more customers. LÄS MER

 5. 5. Trots ByggR så byggS det inte : En kvalitativ fallstudie av bygglovsprocessen, processledning och verktyget ByggR.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Bildanalys och människa-datorinteraktion; Uppsala universitet/Bildanalys och människa-datorinteraktion

  Författare :Anna Hanstorp; Lina Sjögren; [2017]
  Nyckelord :processledning; arbetsprocess; bygglov; kommun; kommunikation; användbarhet; ärendhanteringsverktyg;

  Sammanfattning : With the digital transformation the importance of well-adapted systems and casemanagement tools in the building permit process has increased. This study aims toexamine how Swedish municipalities’ work processes differ regarding handlingbuilding permit applications and work process development. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet användbarhet.

Din email-adress: