Sökning: "Shaft connections"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Shaft connections.

  1. 1. New bore pipe connection for Slotborer

    Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Författare :EMIL GRÖNKVIST; [2016]
    Nyckelord :Mining machines; Slotborer; Drill pipes; Pipe connections; Shaft connections; Gruvmaskiner; Slotborer; Borrpipor; Pipkopplingar; Axelkopplingar;

    Sammanfattning : Slotborer är benämningen på en ny maskinprototyp som skall användas för att i gruvor borra och utvinna platina. För att erhålla ett visst borrdjup skarvas borrpipor vilket åstadkoms med en gängkoppling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Shaft connections.

Din email-adress: