Sökning: "bibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 991 uppsatser innehållade ordet bibliotek.

 1. 1. Hush! : Förskollärares attityder och tankar om barns sexuellaintegritet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Dahl; Sofia Evertsson; [2017]
  Nyckelord :Barn; förskola; förskollärare; attityder; integritet; bemötande; sexualitet;

  Sammanfattning : I den här studien behandlas barns sexuella integritet. Den aktuella forskningen inom områdetär begränsad. Studien synliggör hur förskollärares attityder till barns sexualitet och hur debeskriver att de lär barn integritet. Det är ett område som påverkas av samhälleliga normeroch attityder vilket bidrar till att det är ett tabuämne. LÄS MER

 2. 2. ”Any frågor?” : En studie om lärares användning av talad engelska i engelskundervisningen inom årskurs 4-6.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Danielsson; Johanna Håkansson; Hanna Wiss; [2017]
  Nyckelord :Stöttning; muntlig förmåga; engelska; målspråk; språklig förebild; språkligt självförtroende.;

  Sammanfattning : InledningVår studie fokuserar på hur lärare använder sig av talad engelska i undervisningen samt ivilken utsträckning. Läroplanen har utvecklats och en allt mer kommunikativ syn på lärandehar vuxit fram. LÄS MER

 3. 3. Mellan Hantverk och Outsourcing : Utmaningar vid inköp av litteratur på andra språk än svenska och engelska vid svenska folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Alexander Edkvist; Malin Norling; [2017]
  Nyckelord :collection development; Förvärv; bibliotek ; mångspråk; folkbibliotek; medieförsörjning;

  Sammanfattning : Between craftsmanship and outsourcing - challenges in purchasing literature in languages other than Swedish and English at Swedish public libraries. This paper examines how ten librarians working in Swedish public libraries perceive challenges connected to the acquisition of books in languages other than Swedish and English. LÄS MER

 4. 4. Alla familjers bibliotek? En fallstudie kring hur folkbiblioteken i Malmö stad görs tillgängliga för spädbarn med flerspråkiga familjer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM

  Författare :Malin Reimerthi; Linnea Ekström; [2017]
  Nyckelord :Intersectional perspective; multilingualism; babies; parents; family literacy; early childhood literacy; children s libraries; case study; ALM; Library- and Information studies; de los Reyes Mulinari; Intersektionellt perspektiv; flerspråkighet; spädbarn; föräldrar; familjelitteracitet; spädbarns litteracitet; barnbibliotek; fallstudie; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to investigate how the public libraries in the city of Malmö in Sweden, work with and towards babies under the age of one and their parents, with a specific focus on multilingual families. We also aim to investigate the awareness amongst the librarians in their meeting with this group. LÄS MER

 5. 5. Kom så går vi ut! : Förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louise Broman; Sandra Kanfors; [2017]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; förskola; förskolegård; läroplan;

  Sammanfattning : InledningDen här studien handlar om utomhuspedagogik på förskolans gård kopplat till läroplanen. Vi är nyfikna på om förskolans gård används till planerade aktiviteter eller om barnen endast leker fritt på gården. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bibliotek.

Din email-adress: