Sökning: "bibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 1090 uppsatser innehållade ordet bibliotek.

 1. 1. Att lära in ute : Pedagogers syn på användandet av utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena, årskurs F-3.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linnéa Foughman; Cathrine Wikström; [2017]
  Nyckelord :outdoor education; teachers view; science; utomhuspedagogik; pedagogers syn; de naturorienterande ämnena;

  Sammanfattning : Inledning: Utomhuspedagogik är på olika sätt ett intressant och aktuellt ämne att analysera.Utomhuspedagogik utgår från lärande där sinnliga upplevelser är i fokus och där lärandetflyttas utomhus. LÄS MER

 2. 2. Vem orkar vara på biblioteket? En studie om hur folkbibliotek arbetar med att särskilt uppmärksamma personer med utmattningssyndrom, en psykisk funktionsnedsättning.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM

  Författare :Lotta William-Olsson; [2017]
  Nyckelord :ALM; burnout; critical disability theory; exhaustion syndrome; mental disabilities; libraries; library and information science; ABM; bibliotek; biblioteks- och informationsvetenskap; folkbibliotek; psykisk funktionsnedsättning; utmattningssyndrom.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : A section of the Swedish library act stipulates that libraries are to pay specific attention to people with disability. Exhaustion syndrome is a mental disability that in recent years has started to grow rapidly in numbers. LÄS MER

 3. 3. Fritidshemmets (o)möjlighet : fritidshemmets syfte ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Soli Fransson; Elin Ingemarson; [2017]
  Nyckelord :fritidshemmet; läroplan; syfte; uppdrag; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Fritidshemmet har en lång historia i det svenska samhället, även om den verkat under månganamn. Den ständiga samhällsutvecklingen ger olika samhälleliga behov, vilket innebär ettförändringsbehov även inom skolans undervisning. LÄS MER

 4. 4. Kan vi gå ut nu? : En studie om barns inflytande kopplat till deras utevistelse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linn Johansson; Rasmus Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Inflytande; delaktighet; makt; utemiljö; förskola;

  Sammanfattning : I dagens förskola och även i vår utbildning talas det mycket om barns inflytande men sällan i relation till utevistelsen. Utevistelsen är ett av de moment under dagen vi anser barnen har lite inflytande över. LÄS MER

 5. 5. Post-quantum algorithms for digital signing in Public Key Infrastructures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Mikael Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Post-quantum algorithms; Digital signature algorithms; Public Key Infrastructures;

  Sammanfattning : One emerging threat to Public Key Infrastructures is the possible development of large-scale quantum computers, which would be able to break the public-key cryptosystems used today. Several possibly post-quantum secure cryptographic algorithms have been proposed but so far they have not been used in many practical settings. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bibliotek.

Din email-adress: