Sökning: "bookbinding decorations"

Hittade 1 uppsats innehållade orden bookbinding decorations.

  1. 1. En bokbandshistorisk studie av band bundna av Christopher Richter, Johan Carl Caloander, Johan Gottlieb Ditzinger och Fredrik Wilhelm Statlander

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

    Författare :Lena Floser; [2017]
    Nyckelord :bokband; bokbandsdekorationer; bokbandstermer; bokhistoria; book history; bookbinding decorations; bookbinding terms; bookbindings; Caloander; Ditzinger; kungliga bokband; leather bindings; Richter; royal bindings; skinnband; Statlander; History and Archaeology; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : Uppsatsen är en bokbandshistorisk studie med beskrivningar och jämförelser av tolv dekorerade helskinnband bundna i Hans Christopher Richters, Johan Carl Caloanders, Johan Gottlieb Ditzingers och Fredrik Wilhelm Statlanders verkstäder. Bokbanden är från upplysningstidens senare del och beskrivningarna är gjorda med tyngdpunkt på dekorationerna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bookbinding decorations.

Din email-adress: