Sökning: "demens"

Visar resultat 1 - 5 av 538 uppsatser innehållade ordet demens.

 1. 1. Utevistelse och personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Markus Hedin; Hanna Latomaa; [2018]
  Nyckelord :demens; hortikulturell terapi; litteraturöversikt; trädgård; vårdare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar drabbar människor över hela värden och har stor påverkan på de drabbades liv. Demenssjukdomar påverkar deras närstående, aktivitet, omgivning och erfarenhet av utevistelse. LÄS MER

 2. 2. Anhörigvårdare till demenssjuk i hemmet - Erfarenhet av e-hälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Svetlana Bennedsen; Linda Boklund; Mikaela Törnkvist; [2018]
  Nyckelord :Dementia; e-health; carers; Demens; e-hälsa; anhörigvårdare;

  Sammanfattning : Den åldrande befolkningen ökar i flera länder i världen, vilket visar sig ge en ökning av personer med en demenssjukdom. Det sker ett utvecklingsarbete för att förbättra vården i hemmet, så att den demenssjuke kan bo kvar i sitt hem. LÄS MER

 3. 3. Utemiljöns inverkan för patienter med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnéa Andersson Sunesson; [2018]
  Nyckelord :Autonomy; dementia; general literature review; outdoor environment; person-centered care; quality of life; Allmän litteraturöversikt; autonomi; demenssjukdom; livskvalité; personcentrerad vård; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom innebär gradvis försämring av kognitiva funktioner. Det finns ingen botande behandling men symtom kan lindras med läkemedel och åtgärder kan bidra till förbättrad livskvalité för patienter med demenssjukdom. Problem: Demensvård bör grundas på personcentrerat förhållningssätt samt främja patienters autonomi. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas olika behov när en närstående har en demenssjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Oldby; Mark Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Demens; Anhöriga; Behov; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom ökar då befolkningen blir äldre. Demenssjukdom kallas även för “de anhörigas sjukdom” och det är därför av betydelse att vara lyhörd och respektera de anhöriga och förstå vad de har för behov som sjuksköterskan kan hjälpa till med för att underlätta situationen. LÄS MER

 5. 5. Glöm inte samverkan : En kvalitativ studie om samverkan mellan kommun, landsting och intresseorganisationer när det kommer till individer med demens och deras anhöriga

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Maja Stenskog; [2018]
  Nyckelord :demens; demenssjukdom; samverkan; handlingsutrymme; landstinget och kommunal;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna uppsats är att lyfta fram hur professionella inom demensvård upplever samverkan mellan kommun, landsting och intresseorganisationer. Fokus har varit att undersöka de teman som uppdagas när man talar om samverkan och implikationer som detta innebär i det dagliga arbetet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet demens.

Din email-adress: