Sökning: "demens"

Visar resultat 1 - 5 av 514 uppsatser innehållade ordet demens.

 1. 1. Personer med demenssjukdom i en anpassad vårdmiljö. Hur kan vårdmiljön bidra till trygghet hos personer med demenssjukdom?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Boman; Melissa Bagheri; [2017-02-13]
  Nyckelord :Demens; vårdmiljö; trygghet; omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en av de vanligaste geriatriska sjukdomarna i dagenssamhälle. Personer med demenssjukdom har symtom som ger intellektuellafunktionsnedsättningar exempelvis minnesproblematik och språksvårigheter. Detta kan ledatill att de kräver specialistvård och särskild utformad miljö. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationens påverkan på delaktighet hos personer med demens

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Löfgren; Sofie Roos; [2017-02-13]
  Nyckelord :Delaktighet; demens; kommunikation; omvårdnad; person med demens; relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med en demenssjukdom blir allt fler. Enligt svensk lagstiftningska delaktighet eftersträvas så långt det är möjligt i all vård och omsorg. För en person meddemens minskar den kommunikativa förmågan under sjukdomens gång och symtomen somsjukdomen medför försvårar för personen med demens att vara delaktig. LÄS MER

 3. 3. Etiska utmaningar i mötet av patienter med demens : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Johanna Palm; Christine Maghon; [2017]
  Nyckelord :Dementia; ethics; dilemma; nurses; experience;

  Sammanfattning : Introduktion: Mötet med personer med demens utgör en utmaning på flera nivåer för sjuksköterskor och i och med en ökande äldre befolkning kommer även antalet personer med demens öka. Syftet med litteraturstudien var att belysa etiska utmaningar som vårdpersonal möter i vård av patienter med demens Metod: Litteraturstudie. LÄS MER

 4. 4. Vetenskapligt kunskapsläge om sambandet mellan hörselnedsättning och demens : en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Eckhardt; Ann-Louise Köping; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Febersjukdomarnas förhållande till psykoser - En imitativ översättning av medicinska och psykiatriska termer i en rysk medicinsk tidskrift från 1876

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Per Nettelbladt; [2017]
  Nyckelord :fackspråk; Översättning; Jämförande språkvetenskap; imitativ global strategi; latinsk och rysk medicinsk och psykiatrisk terminologi 1876; svensk medicinsk och psykiatrisk terminologi 2016; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats grundar sig på en översättning av en medicinsk, psykiatrisk artikel Ob otnosjenie lichoradotjnych bolneznyj k psichozam ('Om febersjukdomarnas förhållande till psykoser'), författad av läkaren och psykiatern Alexander Samojlovitj Rozenbljum i Odessa och publicerad 1876 i den medicinska tidskriften Trudy vratjej Odesskoj gorodskoj bolnitsy ('Skriftserie utgiven av läkarna vid stadssjukhuset i Odessa'). I uppsatsen analyseras källtexten enligt Hellspong & Ledins analysmodell från 1997. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet demens.

Din email-adress: