Sökning: "etisk analysmodell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden etisk analysmodell.

 1. 1. Ansvarsfulla investeringar : En studie om hur ansvarstagande integreras i miljö- och etikmärkta fonder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Tibbelin; Leona Lawless; [2017]
  Nyckelord :Ansvarsfulla investeringar; CSR; etisk fond; hållbar fond; negativ screening; positiv screening; aktiv påverkan;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) har vuxit fram som resultat av en ökad medvetenhet för etik- och miljöfrågor i samhället. I takt med denna utveckling har ansvarsfulla investeringar blivit ett självklart inslag i nästan all fondförvaltning. LÄS MER

 2. 2. Etik, digitalisering och den professionella rollen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Markus Granlund; Sacha Milo; [2014]
  Nyckelord :Etik; informationsarkitektur; Internet; Sociala nätverk; Mänskligt beteende i en virtuell värld;

  Sammanfattning : Ny teknik utvecklas dagligen och ger upphov till nya möjligheter för användaren. Med tanke på teknikutvecklingens framfart kan de etiska aspekterna ibland försummas. Syftet med uppsatsen är att lokalisera etiska problemställningar som uppkommer vid utövandet av yrkesrollen informationsarkitekt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet etisk analysmodell.

Din email-adress: