Sökning: "handling"

Visar resultat 1 - 5 av 4051 uppsatser innehållade ordet handling.

 1. 1. NYA KRAV I ARBETSLIVET - Hur organisationer arbetar med att hantera dagens gränslösa och flexibla arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Maja Fält; [2018-01-18]
  Nyckelord :flexible work; boundless work; work-life balance; HR practice;

  Sammanfattning : In today’s global and fast changing world, we are faced with new challenges. On the labour market one of these challenges are the boundless work, the fact that the boundaries between private life and work are blurred. Technological advancements and increased demands has resulted in the deepening of work’s intrusion on worker’s off time. LÄS MER

 2. 2. Pronoun translation between English and Icelandic

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Jakobsson Odd; [2018]
  Nyckelord :Pronoun; Machine Translation; Icelandic;

  Sammanfattning : A problem in machine translation is how to handle pronouns since languages use these differently, for example, in anaphoric reference. This essay examines what happens to the English third person pronouns he, she, and it when translated into Icelandic. LÄS MER

 3. 3. " En kvinna för sig..." : Barnmorskors erfarenheter av handläggning under nedträngningsfasen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Graae; Malin Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Barnmorska; handlägga; förstföderska; förlossning; nedträngningsfas;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Förlossningens utdrivningsskede delas in i två olika faser, nedträngningsfas och utdrivningsfas. Barnmorskor handlägger förlossningen olika både internationellt och nationellt eftersom det saknas definition av nedträngningsfasen. LÄS MER

 4. 4. Hur kan magnetisk resonanstomografi användas för tidig diagnos av autism : Konsekvenser för röntgensjuksköterskor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Erika Hassel; Mark Thorpe; [2018]
  Nyckelord :Autism; Autism Spectrum Disorder; Magnetic resonance imaging; radiology nurse; biomarker.; Autism; Autismspektrumtillstånd; magnetisk resonanstomografi; röntgensjuksköterska; biomarkör.;

  Sammanfattning : Inledning: Autism eller Autismspektrumtillstånd (AST) kännetecknas av varierande svårigheter inom tre områden: förmåga till ömsesidigt socialt samspel, förmåga till ömsesidig kommunikation och föreställningsförmåga, flexibilitet och variation i beteende och intressen. AST drabbar cirka 1 % av barnen i Sverige och anses uppkomma till följd av avvikelser i vissa delar av hjärnan. LÄS MER

 5. 5. Tvinga aldrig barnen att säga förlåt! : En kvalitativ studie om konflikter och konflikthantering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Leila Teimouri; Busra Gavgacioglu; [2018]
  Nyckelord :Conflikts; Konflikter; konflikthantering;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger hanterar konflikter i förskolan bland barnen samt vilka strategier pedagogerna använder sig av. En kvalitativ undersökning genomfördes med hjälp av intervjuer och observationer. Tio förskollärare intervjuades och flera observationer genomfördes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet handling.

Din email-adress: