Sökning: "handling"

Visar resultat 1 - 5 av 4138 uppsatser innehållade ordet handling.

 1. 1. Den manliga förövarens rätt En diskursanalytisk studie av framställningen av våldtäkt och den misstänkte förövaren i tingsrättsdomar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Lundquist; [2018-03-07]
  Nyckelord :Våldtäkt; förövare; diskursanalys; kön; tingsrättsdomar;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att undersöka och fördjupa kunskapen om hur denmisstänkte förövaren framställs i tingsrättsdomar, avkunnade under året 2015, avseendesexualbrottet våldtäkt. Studien omfattar 18 domar från sex olika tingsrätter i Sverige där offretvar kvinna över 18 år och den misstänkte förövaren var man över 18 år samt att målsägandenoch den tilltalade har eller har haft en relation i form av att de har varit ett par, vänner, kollegoreller liknande. LÄS MER

 2. 2. Folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker : ett folkmord som idag kan medföra rättsliga konsekvenser för Turkiet?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kinotha Asmar; [2018-02-02]
  Nyckelord :Internationell rätt;

  Sammanfattning : Den 11 mars 2010 beslutade Sveriges riksdag att erkänna folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker. Förutom en viss upprättelse för folkmordets offer innebär den svenska riksdagens erkännande en påtryckning på Turkiet att göraupp med sin historia. LÄS MER

 3. 3. „Wenn die Welt im Arsch ist, wird der Arsch der Welt zu einem Ort, wo man es aushalten kann.“ Eine Analyse idiomatischer Phraseme mit dem Wort Arsch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Alena Wattenberg van Hal; [2018-01-25]
  Nyckelord :Phrasem; Phraseologie; Redewendungen; Idiome;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att undersöka hur idiomatiska frasem (fraseologiska ordförbindelser) med ordet Arsch (’röv’) används i det tyska språket. Teoretisk utgångspunkt är Elke Donalies definition av Phrasem och Dudens definition av idiomatisch. LÄS MER

 4. 4. NYA KRAV I ARBETSLIVET - Hur organisationer arbetar med att hantera dagens gränslösa och flexibla arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Maja Fält; [2018-01-18]
  Nyckelord :flexible work; boundless work; work-life balance; HR practice;

  Sammanfattning : In today’s global and fast changing world, we are faced with new challenges. On the labour market one of these challenges are the boundless work, the fact that the boundaries between private life and work are blurred. Technological advancements and increased demands has resulted in the deepening of work’s intrusion on worker’s off time. LÄS MER

 5. 5. "Ofta blir Barnahus ett mellanstopp på väg till polisen" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av stödet från Barnahus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Linda Perers; Hanna Sputnes Mossberg; [2018]
  Nyckelord :Barnahus; child abuse; social work; social worker; stress; support; KASAM; Barnahus; våld mot barn; socialt arbete; socialsekreterare; stress; stöd; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare, som arbetar med barn- och ungdomsärenden, upplevde stödet från Barnahus. Socialsekreterare verkar enligt forskning under pressade arbetsförhållanden, vilket kan bidra till sjukskrivningar samt svårigheter att rekrytera och bibehålla personal. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet handling.

Din email-adress: