Sökning: "individualpsykologiskt perspektiv"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden individualpsykologiskt perspektiv.

 1. 1. Att skriva är att göra tänkandet synligt : om skrivprocessen bakom den färdiga elevtexten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Louise Ljungström; Karolin Jansson Eklund; [2017]
  Nyckelord :writing process; cognitive process; skrivförmågor; motivation; motorik; lingvistik; individualpsykologiskt perspektiv; kognitiv förmåga;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att lära sig läsa och skriva : En intervjustudie om barns uppfattningar i förskoleklass och i skolår 1 och 2

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet; Örebro universitet; Örebro universitet

  Författare :Therése Bjelkenholt; Jannica Möller; Åsa Olsson; [2008]
  Nyckelord :individualpsykologiskt perspektiv; socialinteraktionistiskt perspektiv; barns uppfattningar; läsa; skriva;

  Sammanfattning : Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie med syftet att utifrån ett individualpsykologiskt och ett socialinteraktionistiskt perspektiv förstå barns uppfattningar av att lära sig att läsa och skriva. I vår vetenskapliga förankring beskriver vi dessa två perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Lärares didaktiska val i skolans inledande läs- och skrivundervisning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Hanna Åhman; Sarah Boljang; [2007]
  Nyckelord :läsa; skriva; läsundervisning; skrivundervisning; det individualpsykologiska perspektivet; det socialinteraktionistiska perspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete var att belysa lärares didaktiska val utifrån ett individualpsykologiskt och ett socialinteraktionistiskt perspektiv på läs- och skrivlärande. Vi valde kvalitativ intervju med förutbestämda frågor och utrymme för följdfrågor. LÄS MER

 4. 4. Behandling av män som brukar våld mot kvinnor i nära relationer : Behandlingsmodeller, utvärderingsresultat och teoretiska perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Hanna Fallbråten; Mari Thörnell; [2006]
  Nyckelord :men’s violence against women; treatment; evaluation; theoretical perspectives; literature review; mäns våld mot kvinnor; behandling; utvärdering; teoretiska perspektiv; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte är att studera och beskriva behandlingsmodeller för män som använder våld mot kvinnor i nära relationer. Syftet kan brytas ned i följande frågeställningar: (i) vilka behandlingsmodeller finns omnämnda i litteraturen för män som använder våld mot kvinnor i nära relationer och hur kan dessa beskrivas, (ii) vilka likheter respektive skillnader finns mellan olika behandlingsmodeller, (iii) vilka behandlingsresultat och utvärderingssvar finns dokumenterade beträffande behandlingsmodellernas effektivitet samt (iv) hur kan resultatet analyseras utifrån teoretiska perspektiv beträffande mäns våld mot kvinnor? Som utgångspunkt för analys har tre teoretiska perspektiv beträffande mäns våld mot kvinnor brukats. LÄS MER

 5. 5. Metoder mot mobbning – Lärares syn på antimobbningsarbete

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Paulina Spetsmark; Emma Lundmark; [0000]
  Nyckelord :mobbning; definitioner; förebyggande arbete; metod;

  Sammanfattning : Under vår utbildning känner vi att vi inte har fått tillräckligt med redskap för hur vi som lärareska arbeta för att motverka att mobbning uppstår. I vår uppsats har vi fokuserat på vilkametoder och arbetssätt som lärare använder sig av för att förebygga och stoppa mobbning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet individualpsykologiskt perspektiv.

Din email-adress: