Sökning: "industrial survey"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade orden industrial survey.

 1. 1. Investigating Web Size Metrics for Early Web Cost Estimation

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Sajjad Asif; [2018]
  Nyckelord :Early Web Size Metrics; Effort Estimation; Tukutuku; Web Quote forms;

  Sammanfattning : Context Web engineering is a new research field which utilizes engineering principles to produce quality web applications. Web applications have become more complex with the passage of time and it's quite difficult to analyze the web metrics for the estimation due to a wide range of web applications. LÄS MER

 2. 2. Improving the packaging of Crosslaminated timber : A master thesis that examines the environment and methods at Martinsons Såg, Bygdsiljum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktor Berglund; [2018]
  Nyckelord :Flow optimisation; Lean; OWAS; Working conditions; Throughput improvement; Waste flow;

  Sammanfattning : This thesis is the final assignment for the program master of science in Industrial Design Engineering at luleå university of technology. The timespan is September of 2017 and early January 2018 and is equivalent to 30 high school credits. The work was performed at Martinsons Såg in Bygdsiljum, Sweden. LÄS MER

 3. 3. Psykosocial arbetsmiljö och viljan att lämna en anställning i den industriella sektorn : En kvantitativ sambandsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cecilia Davidsson; Isabelle Wandeby; [2018]
  Nyckelord :psychosocial work environment; intention to leave; job satisfaction; turnover; turnover intentions; survey study; work psychology; psykosocial arbetsmiljö; avsikt att lämna; arbetstillfredsställelse; personalomsättning; enkätstudie; arbets- och organisationspsykologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka den psykosociala arbetsmiljöns betydelse när anställda bestämmer sig för att säga upp sina arbeten i en industriell organisation. Samt att undersöka om anställningstid inom organisationen och ålder hade betydelse för avsikt att lämna. LÄS MER

 4. 4. Using Goal Models to Understand and Prioritize Requirements for E-learning Management Systems

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Sara Alibrahim; Viktor Lantz; [2017-06-22]
  Nyckelord :Learning management system; manual reverse engineering; functional requirements; non-functional requirements; goal modelling;

  Sammanfattning : Learning management systems are software applicationswhich attempt to handle all aspects of the learning process,they are a crucial part of educational technology. This studyinvestigates and models the functional and non-functional requirementsof two academic and one industrial learning managementsystem. LÄS MER

 5. 5. Turistbyråns digitala möte med besökaren

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonas Olsson; Matilda Lundberg; Anders Larsson; [2017]
  Nyckelord :Tourism; Tourist center; Tourist office; Digitalization; Social media; Besöksnäring; Turism; Turistbyrå; Digitalisering; Sociala medier;

  Sammanfattning : I Sverige förekommer turistbyråer på de flesta platser där det finns turism och den här studien undersöker digitaliseringen av turistbyråer. Den här studien berör frågor som i vilken utsträckning som turistbyråerna har digitaliserat sin verksamhet, vilka orsakerna är till turistbyråernas digitalisering och vilka potentiella effekter digitalisering leder till för verksamheten och dess framtid. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet industrial survey.

Din email-adress: