Sökning: "industrial survey"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade orden industrial survey.

 1. 1. Using Goal Models to Understand and Prioritize Requirements for E-learning Management Systems

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Sara Alibrahim; Viktor Lantz; [2017-06-22]
  Nyckelord :Learning management system; manual reverse engineering; functional requirements; non-functional requirements; goal modelling;

  Sammanfattning : Learning management systems are software applicationswhich attempt to handle all aspects of the learning process,they are a crucial part of educational technology. This studyinvestigates and models the functional and non-functional requirementsof two academic and one industrial learning managementsystem. LÄS MER

 2. 2. The Effects of Quality Uncertainty on the Choice of Timing of Rewards

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Max Nilsson; Axel Dahl; [2017]
  Nyckelord :timing of rewards; quality uncertainty; delayed reward; immediate reward; customer retention; timing av belöningar; kvalitetsosäkerhet; uppskjuten belöning; direkt belöning; bibehålla kunder;

  Sammanfattning : Background- Today online subscription based information products are becoming all the more common. A lot of them are using a immediate reward to compensate the quality uncertainty customer's experience. Even though an immediate reward creates a lot of customer attraction, some services today struggle with customer retention. LÄS MER

 3. 3. Managing Change through the Implementation of Enterprise Resource Planning in a Global Industrial Organisation

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Lekamere Kiwara; Fredrik Warringer; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract   Change is an alteration from one state of being to another, brought by individuals or organisations as a result of different types of internal or external forces. The change phenomenon, when discussed in context of the organisation, is referred to as organisational change. LÄS MER

 4. 4. Metodundersökning : utvärdering av borrhålskartering avseende kalksten för industriella ändamål, File Hajdarbrottet, Slite, Gotland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Fredrik Nylén; [2017]
  Nyckelord :kemi; geofysiska mätningar; kartering; metodik; Gotland; Slite; File Hajdar; kaxprover; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Abstract: On the north–eastern part of Gotland, in Slite, a mapping method has been tested in the Silurian bed-rock. The aim of the study was to develop a new mapping method adapted for industrial purposes on behalf of Ce-menta AB. The developed method is based on chemical analyses of drill cuttings and geophysical surveys. LÄS MER

 5. 5. Turistbyråns digitala möte med besökaren

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonas Olsson; Matilda Lundberg; Anders Larsson; [2017]
  Nyckelord :Tourism; Tourist center; Tourist office; Digitalization; Social media; Besöksnäring; Turism; Turistbyrå; Digitalisering; Sociala medier;

  Sammanfattning : I Sverige förekommer turistbyråer på de flesta platser där det finns turism och den här studien undersöker digitaliseringen av turistbyråer. Den här studien berör frågor som i vilken utsträckning som turistbyråerna har digitaliserat sin verksamhet, vilka orsakerna är till turistbyråernas digitalisering och vilka potentiella effekter digitalisering leder till för verksamheten och dess framtid. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet industrial survey.

Din email-adress: