Sökning: "industrial survey"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade orden industrial survey.

 1. 1. Using Goal Models to Understand and Prioritize Requirements for E-learning Management Systems

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Sara Alibrahim; Viktor Lantz; [2017-06-22]
  Nyckelord :Learning management system; manual reverse engineering; functional requirements; non-functional requirements; goal modelling;

  Sammanfattning : Learning management systems are software applicationswhich attempt to handle all aspects of the learning process,they are a crucial part of educational technology. This studyinvestigates and models the functional and non-functional requirementsof two academic and one industrial learning managementsystem. LÄS MER

 2. 2. Turistbyråns digitala möte med besökaren

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonas Olsson; Matilda Lundberg; Anders Larsson; [2017]
  Nyckelord :Tourism; Tourist center; Tourist office; Digitalization; Social media; Besöksnäring; Turism; Turistbyrå; Digitalisering; Sociala medier;

  Sammanfattning : I Sverige förekommer turistbyråer på de flesta platser där det finns turism och den här studien undersöker digitaliseringen av turistbyråer. Den här studien berör frågor som i vilken utsträckning som turistbyråerna har digitaliserat sin verksamhet, vilka orsakerna är till turistbyråernas digitalisering och vilka potentiella effekter digitalisering leder till för verksamheten och dess framtid. LÄS MER

 3. 3. (wh)Y Should They Care? : What motivates generation Y to accept a job at an organization with a harmed reputation?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stina Erlands; Elin Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Generation Y; motivation factors; harmed reputation; employer branding;

  Sammanfattning : With this study, the authors will examine what generation Y values the highest when applying, and accepting, a job. The study will also examine if this is something that changes if the organization has a harmed reputation. LÄS MER

 4. 4. Hur behåller vi våra värdefulla medarbetare? : En kvantitativ studie om vad som får yrkeserfarna ingenjörer att stanna hos en arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sara Andersson; Johanna Holmberg; [2017]
  Nyckelord :retention; professional engineers; turnover intentions; employee engagement; employer branding; behålla; yrkeserfarna ingenjörer; intention att sluta; engagemang; arbetsgivarvarumärke;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate what experienced professional engineers value regarding work related factors and what makes them stay in an employment and in an organization. Theory: The theory used is derived from relevant research regarding work life science and was divided into several parts. LÄS MER

 5. 5. Evaluating Industrial Relevance in Search Based Software Engineering Research : A Systematic Mapping Study and Survey

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Vamsi Vamsi Appana; [2017]
  Nyckelord :Search Based Software Engineering; Industrial relevance; Scoring Rubrics.;

  Sammanfattning : Search Based Software Engineering is one of the important field of software engineering. Over the past few years even though there is a lot of study performed on SBSE and its search techniques in software development areas, it appears SBSE is not very industry relevant at the moment because most of the academic work was limited towards the application of search techniques. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet industrial survey.

Din email-adress: